Soru: 524 307 869 sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yüzbinler basamağındaki rakam 3’tür.
B) Birler bölüğünde bulunan rakamların toplamı 23’tür.
C) Basamak değeri en fazla olan rakam 5’tir.
D) Sayı değeri ile basamak değeri aynı olan sadece bir rakam vardır.

Soru: Ata, defterine yazdığı sayı ile ilgili olarak şu bilgileri vermektedir.
* Defterime yazdığım sayı 8 basamaklıdır.
* Yazdığım sayının tüm rakamları solunda yer alan rakamdan daha büyüktür.
* Yazdığım sayıda 6 sayısının basamak değeri 6000’dir.
* Yazdığım sayının on milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2’dir.
Buna göre Ata’nın defterine yazdığı sayının binler bölüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 567   B) 456   C) 346   D) 236

Soru: 9-17-25-33-41
Yukarıda verilen Örüntü ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Örüntü 5 artarak ilerlemektedir.
B) Örüntünün yedinci terimi 59’dur.
C) Örüntünün 5. terimi, 7. teriminden 16 eksiktir.
D) Altıncı terim 50’dir.

Soru: Belirli bir kurala göre ilerleyen sayı ya da şekil dizisine örüntü denir. Yalçın’ın matematik dersi örüntüler konusu için hazırladığı şekil örüntüsünün ilk üç adımı
aşağıda verilmiştir. Yalçın bu örüntüyü oluştururken bir kutudaki kibrit çöplerinin tamamını kullandığını söylüyor. Yalçın örüntüyü 5. adıma kadar oluşturduğuna göre Yalçın’ın kullandığı kutudaki kibrit çöpü sayısı kaçtır?
A) 36   B) 40   C) 49   D) 55


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar