Ses Bilgisi

 1. Sesli (Ünlü) Harfler
 2. Ünsüz Harfler (Ünsüz Benzeşmesi ve Yumuşaması)

Hece Bilgisi (Çeşitleri ve Özellikleri)


Sözcük Bilgisi

 1. Yapılarına Göre Sözcükler
 2. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
 3. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 4. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 5. Temel Anlam
 6. Terim Anlam
 7. Mecaz Anlam
 8. Gerçek Anlam
 9. Çok Anlamlılık

Cümle Bilgisi

 1. Sebep – Sonuç ve Karşılaştırma Cümleleri
 2. Benzetme Cümleleri
 3. Örnekleme Cümleleri
 4. Tanım Cümleleri
 5. Olumlu ve Olumsuz Cümleler
 6. Soru ve Ünlem Cümlesi
 7. Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler
 8. Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler
 9. Duygusal ve Abartılı İfadeler
 10. Hayal Ürünü ve Gerçek İfadeler
 11. Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler
 12. Kurallı ve Devrik Cümle

Parçada (Paragrafta) Anlam

 1. Paragrafın Yapısı (Giriş-Gelişme ve Sonuç)
 2. Paragrafın Konusu
 3. Şiir ve Şiirin Konusu
 4. Paragrafın/Şiirin Başlığı
 5. Paragrafın Ana Düşüncesi
 6. Paragraf Tamamlama

Yazım Kuralları

 1. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 2. Sayıların Yazılışı
 3. Kısaltmaların Yazılışı
 4. Pekiştirme İfadelerin Yazımı
 5. “mi” Soru Ekinin Yazımı
 6. “ki /-ki” nin Yazılışı
 7. “de, -de” nin Yazımı

Noktalama İşaretleri

 1. Nokta ( . )
 2. Virgül ( , )
 3. Soru İşareti (?)
 4. Ünlem İşareti (!)
 5. İki Nokta (:)
 6. Kısa Çizgi (-)
 7. Kesme İşareti (‘)
 8. Uzun Çizgi (—)
 9. Eğik Çizgi (/)
 10. Yay Ayraç ( )
 11. Tırnak İşareti (“ ”)
 12. Üç Nokta (…)

Ad Bilgisi


Sıfat (Ön Ad) Bilgisi


Zamir (Adıl) Bilgisi


Fiil (Eylem) Bilgisi


Deyimler


Atasözleri


Özdeyiş


Hikaye Unsurları / 5N 1KÖrnek Sorular:

Bu olaya şahit olmak istemezdim.” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş  anlamlısı hangisidir?

A) fert   B) birey   C) güzel   D) tanık


Dün gece bir türlü uyuyamadım.” cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gündüz B) akşam C) bal D) sabah


Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir cümle değildir?

A) Seni gördüğüme çok sevindim.
B) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
C) Bana doğru koşan köpeği görünce korktum.
D) Birden sesini duyunca çok şaşırdım.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmamalıdır?

A) İstanbulu çok seviyorum.
B) Bu çantayı Ankaradan aldım.
C) Amcam Almanyadan döndü.
D) Yarenler eve döndü mü?


Cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı doğrudur?

A) Yarın annemleri görmiye gideceğim.
B) Kimse gelmeyince yanlız kaldım.
C) Herşey yolunda gidiyor.
D) Yalan yalnış konuşma!


Aşağıdakilerden hangisi özel adlarla ilgili yazım kurallarından biri değildir?

A) İlk harfi büyük yazılır.
B) Sonuna gelen çekim ekleri ayrı yazılır.
C) Sonuna gelen yapım ekleri ayrı yazılmaz.
D) Sonuna gelen çekim ekleri ayrılmaz.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?
A) Bir gün elbet karşılaşacağız.
B) Bazı insanlar, plansız yaşarlar.
C) Bugün hava çok güzel.
D) Her insan yanılabilir.


Eylemin her zaman yapıldığını ifade eden tümce hangisidir?
A) Yolda dalgın dalgın gidiyordum.
B) Yorgunluktan uyumuşum.
C) Dersi dikkatle dinlerim.
D) Yarın beni arayacak

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi