1. Ünite: MANTIK

A. Önermeler ve Bileşik Önermeler

 1. Önermeler
  Önermeler Soru Çözümleri
 2. Bileşik Önermeler
  Bileşik Önermeler Soru Çözümleri
 3. Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
  Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme Soru Çözümleri
 4. Her ve Bazı Niceleyicileri
  Her ve Bazı Niceleyicileri Soru Çözümleri
 5. Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları
  Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları Soru Çözümleri

B. Mantık Testleri


2. Ünite: KÜMELER

A. Kümelerde Temel Kavramlar

 1. Kümeler ile İlgili Temel Kavramlar
  Kümeler ile İlgili Temel Kavramlar Soru Çözümleri
 2. Alt Küme
  Alt Küme Soru Çözümleri
 3. Eşit Kümeler ve Soruları

B. Kümelerde İşlemler

 1. Kümelerde Kesişim ve Birleşim İşlemleri
  Kümelerde Kesişim ve Birleşim İşlemleri Soru Çözümleri
 2. Kümelerde Fark ve Tümleme İşlemleri
  Kümelerde Fark ve Tümleme İşlemleri Soru Çözümleri
 3. Küme İşlemleri ile Sembolik Mantık Kuralları Arasındaki İlişki ve Soruları
 4. Küme Problemleri
  Küme Problemleri Soru Çözümleri
 5. İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
  İki Kümenin Kartezyen Çarpımı Soru Çözümleri

C. Kümeler Testleri


3. Ünite: DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

A. Sayı Kümeleri

 1. Sayı Kümeleri Arasındaki İlişki
  Sayı Kümeleri Soru Çözümleri

B. Bölünebilme Kuralları

 1. Bölünebilme Kuralları
  → Bölünebilme Kuralları Soru Çözümleri
 2. Ebob ve Ekok
  Ebob Ekok Problemleri
  Ebob Ekok Soru Çözümleri
 3. Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumları İçeren Problemler

C. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlik

 1. Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
  → Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı Soru Çözümleri
 2. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
  → Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Soru Çözümleri
 3. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler Soru Çözümleri
 4. Mutlak Değer İçeren Denklem ve Eşitsizlikler
  Mutlak Değer İçeren Denklem ve Eşitsizlikler Soru Çözümleri
 5. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
  Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Soru Çözümleri
 6. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlikler Soru Çözümleri

D. Üslü İfadeler ve Denklemler

 1. Üslü İfade İçeren Denklemler
  → 
  Üslü İfade İçeren Denklemler Soru Çözümleri
 2. Köklü İfade İçeren Denklemler
  → 
  Köklü İfade İçeren Denklemler Soru Çözümleri

E. Denklemler Ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

 1. Oran ve Orantı
  Oran ve Orantı Soru Çözümleri
 2. Sayı ve Kesir Problemleri
 3. Yaş Problemleri
 4. Yüzde Problemleri
 5. Kar – Zarar Problemleri
 6. Karışım Problemleri
 7. Hareket Problemleri

4. Ünite: ÜÇGENLER

A. Üçgenlerde Temel Kavramlar

B. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

C. Üçgenin Yardımcı Elemanları

D. Dik Üçgen ve Trigonometri

E. Üçgenin Alanı


5. Ünite: VERİ

A. Merkezi Eşilim Ölçüleri

B. Merkezi Yayılım (Dağılım) Ölçüleri

C. Verilerin Grafikle Gösterikmesi


TAM SAYILARA GİRİŞ

Doğal sayılar günlük hayattaki her ihtiyacımıza cevap veremezler. Sıfırın altında 10°, deniz seviyesinden 95 m aşağısı gibi ifadeleri doğal sayılarla ifade edemeyiz. Bu durumlar için negatif sayılara ihtiyaç vardır. Negatif sayıları en iyi öğrenme yolu sayı ekseninden yararlanmaktadır.

Sayı Ekseni ve Eşitsizlik Sembolü

Yatay veya dikey sayı doğrusu üzerinde sayıların gösterildiği bir graük şeklidir. Bir cetvele benzer. Sol tarafta sıfırdan başlar. Bu noktaya orjin denir. 6 dan küçük sayıları sayı ekseninde gösterelim.

Sayı ekseninde sağa doğru gittikçe sayılar büyür. Aşağıdaki şekilde 8, 2 den büyüktür. Çünkü 8 sayısı sayı ekseninde 2 nin sağındadır.

Mutlak Değer

Sayı eksenine göre,- 3<1, 0<3, -4<0, 2<4, 1<3 yazılabilir. Bir sayının mutlak değeri o sayının sıfıra alan uzaklığını verir. |-3| = 3 ifadesi “-3 ün mutlak değeri 3 tür.” diye okunur. Mutlak değer uzaklık ifade eder. Bir sayının mutlak değeri her zaman pozitif veya sıfırdır; hiçbir zaman negatif olamaz.

Ters İşaretli Sayılar

Sayı ekseninde sıfıra eşit uzaklıkta bulunan iki sayıya ters işaretli sayılar denir. 4 ve -4 sayıları ters işaretli sayılardır.

TAM SAYILARDA TOPLAMA

Aynı İşaretli İki Tam Sayının Toplamı: Aynı işaretli iki tam sayının toplamını sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 4 + 3 toplamını bulmak için önce orijinden 4 br sağa sonra bu noktadan 3 br tekrar sağa gidilirse, ikinci okun ucu 7 ye gelir. Böylece, 4 + 3 = 7 dir. İkisi de negatif olan -4 + (-3) toplamını bulmak için orijinden 4 br sola gidilir. Sonra gelinen noktadan 3 br daha sola gidilerek -7 noktasına gelinir. Gelinen son nokta -4 + (-3) = -7 toplamını verir.

Farklı İşaretli İki Tam Sayının Toplamı: 4 + (-3) toplamını bulmak için, orijinden 4 br sağa gidilir. Burası pozitif 4 tür. Bu noktadan 3 br sola gidilir. Bu gidiş -3 demektir. Sonuç olarak, 4 + (-3) = 1 bulunur. -4 + 3 toplamını bulmak için, önce orijinden 4 br sola gidilir. Bu gidiş sayı ekseninde -4 ü gösterir. Sonra, 3 br sağa gidilir. Bu gidiş +3 demektir. Sonuç olarak; -4 + 3 = -1 bulunur. i: Ters işaretli iki tam sayının toplamında okların yönü tersi yönlüdür. İki oktan büyük olanın işareti sonucun işaretidir. Ters işaretli iki tam sayı toplanırken, sayıların büyüğünün mutlak değerinden küçüğünün mutlak değeri çıkarılır. Sonucun işareti büyük sayının işaretidir.

Sıfırla Toplama Özelliği: Bir sayı sıfırla toplanırsa, sonuç toplanan sayı ile aynıdır. 5+0=5 ve 0+(-3)=-3 tür. Buna göre, toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. t Bir tam sayı ile tersinin toplamı sıfırdır. Buna göre, 6 + (-6) = 0 dır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar