Nazım Türü

Şiirin konu, ezgi ve işlev gibi içerik özelliklerine göre adlandırılmasıdır. Örneğin “koşma” bir nazım şekli, “koçaklama” bir nazım türüdür. Belli başlı nazım türlerini şu şekilde sınıflayabiliriz:Âşık tarzı halk şiiri nazım türleri: Koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt vb.
Dinî-Tasavvufi Türk şiiri nazım türleri: İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye vb.
Divan şiiri nazım türleri: Tevhit, münacat, naat, mersiye, methiye, hicviye, fahriye vb.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Ufuklarda bu akşam ne sis var ne bulut var Selvilerin içinde bir alev “Emirsultan" İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgâr Bir ilahi adaya benzeyen "Yıldırım"dan Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Redif yoktur. B) Tam kafiye vardır. C) Ölçü kullanılmamıştır. D) Çapraz kafiye düzeniyle ahenk oluşturulmuştur. E) Benzetmeye yer verilmiştir. Temayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Şiirde yapı ve tema bir bütündür. B) Tema ile yapı birbirinden ayrılamaz. C) Yapıyı oluşturan birimlerin ve anlamın kesiştiği ortak noktadır. D) Metindeki birimler temayı somutlaştırır. E) Her dörtlüğün ayrı bir teması olur.