Doğal Sayılar


Doğal Sayılarla İşlemler

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Yüzdeler

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Üçgenler ve Dörtgenler

Veri İşleme

Uzunluk ve Zaman Ölçme

Alan Ölçme

Geometrik Cisimler

Soru: Aşağıda bir oyuna ait görsel ve bu oyunun kuralları verilmiştir.
o Yapılan tüm atışlar kartlardan birini düşürmekte ve yerine başka kart konulmamaktadır.
o Kırmızı çerçeve içine yapılan atışlar gol sayılmakta, dışına yapılan atışlar ise gol sayılmamaktadır.
Bu oyunda toplam 9 atış yapılmış ve bunlardan 5 tanesi gol olmuştur. Ayrıca yapılan ilk üç atışın gol olduğu bilinmektedir. Yapılan atışların gol olup olmama durumu ile düşen rakamlar aşağıdaki tabloda gösterilecektir. Bu tabloda yazılan rakamların soldan sağa doğru yazılmasıyla elde edilebilecek en büyük doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sekiz yüz yetmiş yedi milyon sekiz yüz altmış altı bin beş yüz otuz iki
B) Dokuz yüz seksen altı milyon sekiz yüz yetmiş yedi bin altı yüz seksen beş
C) Sekiz yüz yetmiş yedi milyon dokuz yüz seksen altı bin altı yüz elli dört
D) Dokuz yüz seksen yedi milyon yedi yüz altmış beş bin dört yüz otuz iki

Soru: Aşağıda kutular ve bilyelerle oynanan bir oyunun kuralları verilmiştir.
o Yazılması istenen sayının basamak sayısı kadar kutu yan yana konulur.
o Her bir basamaktaki sayının sayı değeri kadar bilye sırasıyla kutuların içine atılır.
o Basamaktaki rakamın sayı değeri 0 (sıfır) ise o kutu boş bırakılır.
Aşağıda verilen boş kutularla “altı milyon dört yüz altmış altı bin üç yüz otuz” sayısı gösterilecektir.
Bilyelerle doğru şekilde gösterilen bu sayıyı oluşturan kutulardaki bilyelerden en az kaç bilyenin yeri değiştirilirse 7 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı elde edilir?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

Soru: Kakuro, Japonya çıkışlı bir bulmaca türüdür. Aşağıda bir kakuro bulmacası ile ilgili kurallar verilmiştir.
o Bulmacada verilen boyalı olmayan karelere 0 (sıfır) hariç tüm rakamlar yazılabilir.
o Kareleri çapraz olarak ikiye bölen çizginin sağında verilen sayı, sağındaki boyalı olmayan bölümlere yazılacak rakamların toplamına eşittir.
o Kareleri çapraz olarak ikiye bölen çizginin altında verilen sayı, altındaki boyalı olmayan bölümlere yazılacak rakamların toplamına eşittir.
Bulmaca doğru bir şekilde doldurulduktan sonra boyalı olmayan bölgedeki rakamlarla 9 basamaklı en büyük doğal sayı yazılıyor. Bu doğal sayının birler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 8 D) 9

Soru: Aşağıda doğal sayılar oluşturmak için yapılan bir kodlama verilmiştir. Fare, belirtilen yönleri kullanarak en kısa yoldan çıkışa ulaşacaktır. Farenin geçiş yaptığı karelerdeki rakamlar sırasıyla soldan sağa doğru yazılarak kodlama oluşturulacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oluşturulan kodlamanın okunuşu olamaz?
A) Sekiz yüz yetmiş dokuz milyon yedi yüz otuz dört bin altı yüz seksen beş
B) Yedi yüz otuz iki milyon beş yüz yirmi bin dört yüz yetmiş beş
C) Yedi yüz kırk altı milyon kırk yedi bin dört yüz yetmiş beş
D) Sekiz yüz yetmiş sekiz milyon beş yüz otuz yedi bin sekiz yüz elli beş


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar