1. Ünite Doğal Sistemler

Doğa ve İnsan

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Atmosfer ve Sıcaklık

Basınç ve Rüzgarlar

Nem ve Yağış

İklimler

Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci

Su – Toprak – Bitki

Türkiye’nin Yer Şekilleri

2. Ünite Beşeri Sistemler

Nüfus

Yerleşme

Göç ve Ekonomik Faaliyetler

Küresel Ortam

Çevre ve Toplum

İnsanlar içinde yaşadığı doğal ortama çeşitli şekillerde müdahale etmekte ve bu doğal ortamla sürekli etkileşim hâlinde bulunmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insanların doğal ortama müdahalesine örnek oluşturmaz?
A) İstanbul Boğazı’na inşa edilen Marmaray Geçidi
B) İsviçre’nin Alp Dağları’nın tünel ve viyadüklerle aşılması
C) Hollanda’nın deniz taşkınlarından korunmak için kıyı koruma sistemleri inşa etmesi
D) Heyelanlardan korunmak için bazı yerleşim alanlarının boşaltılması
E) ABD’nin Kaliforniya Bölgesi’ne Central Valley Projesi’yle sulama olanakları sağlanması


Aşağıdakilerden hangisi yanlış arazi kullanımı ile ilgili bir örnektir?

A) Dağlık alanlarda doğal turistik faaliyetler ile hayvancılık faaliyetlerinin yapılması
B) Plajlı kıyılardan inşaat sektörü için kum çekilmesi
C) Kıyı ovalarının daha çok endüstri bitkileri ve sebzecilik için kullanılması
D) Orta derecede eğimli ve yamaç arazilerde yerleşme yerlerinin yayılması
E) Şiddetli erozyona uğrayan arazilerde ağaçlandırma çalışmaları yapılması


  • Ülkeler, arazi kazanmak için dağları düzleştirip, denizleri doldurmaktadır.
  • İnsanlar, ülkeler arasında ticareti geliştirmek ve yolcu taşımak için deniz aşırı tüneller yapmaktadır.
  • Ülkeler, kurak arazilere su götürerek verimli tarım alanları oluşturmaktadır.

Yukarıda verilen olaylara bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsanlar, doğaya aşırı müdahale etmek suretiyle zarar vermektedir.
B) Gelişmiş ülkelerde doğaya müdahale daha fazladır.
C) Doğal kaynaklar dünyanın belli bölgelerinde toplanmıştır.
D) İnsanlar daha rahat yaşamak için doğaya müdahale etmektedir.
E) Doğal işleyiş insanların hayatına zarar vermektedir.


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin mutlak (matematik) konumunun bir sonucu değildir’?

A) Doğusu ile batısı arasında 19o‘lik boylam farkı olması
B) Erzurum – Kars Yöresinde donlu gün sayısının Eskişehir -/ Ankara Yöresinden çok fazla olması
C) Dört mevsimin belirgin yaşanabilmesi
D) Karadeniz kıyılarında Güneş ışınlarının geliş açılarının Akdeniz kıyılarından eğik olması
E) Mardin’de güneşin daima Adana’dan erken doğması


Büyük ölçekli fiziki haritaların, küçük ölçekli fiziki haritalardan farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzlem üzerinde daha az yer kaplamaları
B) Ölçeğin paydasındaki sayının büyük olması
C) Yer şekillerine çok yüksekten bakılmış izlenimi vermeleri
D) Yalnızca maden ve enerji kaynaklarının dağılışını göstermeleri
E) Yer şekillerini daha ayrıntılı olarak göstermeleri


Aşağıdakilerden hangisi enlem – sıcaklık ilişkisine ters düşer?

A) Kış aylarında Sinop’un sıcaklığının Sivas’tan yüksek olması
B) Ege kıyılarında ekilen bir ürün, Marmara kıyılarında ekilenden önce olgunlaşması
C) Akdeniz kıyılarında sıcaklığın, Marmara kıyılarından yüksek olması
D) Alçak enlemlerde sıcaklığın orta enlemlerden yüksek olması
E) İsveç’te yağan karın yerde kalma süresinin İtalya’dan uzun olması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar