Soru: “Yazmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşünceyi, sözü özel işaret ya da harflerle kâğıda geçirmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Sonunda Mücella’ya mektup yazmaya karar verdi.
B) Şiir yazmak zannedildiği gibi kolay iş değildir.
C) Memlekete varınca sana yazarım.
D) Birçok ünlü yazar bu gazetede yazıyordu.

Soru: Bak, ben senin gibi dolambaçlı konuşmuyorum, dobra dobra söylüyorum. Altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bu iş için her şeyi yapmaya hazırdım.
B) Ne söyleyeceksen hiç çekinmeden söyle bakalım.
C) Ne anlatırsan anlat, fikrimi değiştiremezsin.
D) Elini kolunu sallayarak çabuk çabuk konuşmaya başladı.

Soru: Mustafa Kemal, Osmanlı ordusu üyesi olduktan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılmıştır. Ancak askerlerin siyasette bu kadar aktif olmasını onaylamadığı için cemiyettekilerle daha sonraları fikir ayrılığına düşmüş ve bu nedenle cemiyetten ayrılmıştır. Buna göre, Mustafa Kemal’in haklılığını ortaya çıkaran ilk yenilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Dünya Savaşı
B) 1. Balkan Savaşı
C) II. Balkan Savaşı
D) 1897 Türk – Yunan Savaşı


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar