Bir Kahraman Doğuyor Testleri

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Testleri

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm Testleri

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Testleri

Demokratikleşme Çabaları Testleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testleri

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası Testleri

Soru: “Suriye acınacak hâldeydi, ne valisi vardı ne de komutanı. İngiliz propagandası almış yürümüş, İngiliz gizli servisi her yanda faaliyet hâlindeydi. Halk hükümetten nefret ediyor ve İngilizlerin gelmesini bekliyordu. Hem asker hem de ulaştırma bakımından düşman oldukça güçlüydü. Onların karşısında biz pamuk ipliği gibiydik. İngilizler savaştan çok propagandayla bizi yenebileceklerine inanıyorlardı. Bu nedenle uçaklarından, bombadan çok “Enver ve çetesi” yazan kâğıtlar atıyorlardı.” Mustafa Kemal’in Suriye-Filistin Cephesi’nin kapanmasına yakın bir dönemde dile getirdiği görüşleri ile ilgili aşağıdaki öğrencilerinden hangisinin yaptığı yorum doğru değildir?
A) Halk, Osmanlı yönetiminden memnundur.
B) İtilaf Devletleri, Suriye – Filistin Cepphesi’nde Osmanlı Devleti’ne göre daha üstündür.
C) Osmanlı devlet adamlarının yapmış olduğu hatalar, İngilizlerin halkı kendi yanına çekmesini kolaylaştırmıştır.
D) Halk, içinde bulunduğu durumdan dolayı yanlış kurtuluş yollarına yönelmiştir.

Soru: İngiltere, İtalya’nın Kuzey Afrika’daki Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal hareketine kayıtsız kalmış hatta İtalya’ya destek bile vermiştir. Osmanlı Devleti ise Trablusgarp’a ne karadan ne de denizden yardım edememiş, sadece bölgeye aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu gönüllü subaylarını gönderebilmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları Derne ve Tobruk’ta yerli halkı örgütleyerek bu bölgelerde başarılı mücadeleler vermişlerdir. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kuzey Afrika büyük devletlerin hesaplaşma alanı hâline gelmiştir.
B) Avrupalı devletlerin sömürge arayışları, Osmanlı topraklarıyla sınırlı kalmıştır.
C) İngilizlerin bölgedeki çıkarları İtalya’nın Trab-lusgarp’ı işgalini kolaylaştırmıştır.
D) Osmanlı Devleti vatansever subaylar yoluyla işgale karşı koymaya çalışmıştır.

Soru: Osmanlı Devleti’nde 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı yöneticileri; eşit haklar vermeyi, can ve mal güvenliği sağlamayı, daha iyi bir yönetim için kanunlar düzenlenip vergi ve askerlik işlerinin düzene sokulacağını, yargılamaların ise mahkemelerde herkese açık ve adil bir şekilde yapılacağını belirtmişlerdir. Buna göre Tanzimat Fermanı ile Osmanlı yöneticilerinin hangisini hedeflendiği söylenemez?
A) Azınlıkların devlete bağlılıklarını arttırmayı
B) Vatandaşlar arasında eşitliği sağlamayı
C) Azınlıklara bağımsızlık vermeyi
D) Ekonomik ve askeri işleri düzenlemeyi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar