1. Ünite MELEK VE AHİRET İNANCI

2. Ünite HAC VE KURBAN

3. Ünite AHLAKİ DAVRANIŞLAR

  • Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • Zir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)
  • Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

4. Ünite ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED

  • Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)
  • Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)
  • Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı

5. Ünite İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

  • Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Soru: Haccın vaciplerinden olan say, sabrın ve ümitsizliğe düşmemenin gerekliliğini ifade eden sembolik bir ibadettir.
Buna göre, sa’y ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olmaz?
A) Hz. Hacer’in oğlu İsmail’e su arayışını temsil eder
B) Say’ın kelime anlamı hızlı yürümek, koşmak demektir.
C) Kâbe’nin güneydoğu köşesinden başlayarak dönmektir.
D) Sata ile Merve tepeleri arasında yedi defa gelmektir.

Soru: Kurban ibadeti Allah’a teslim olmayı öğretir. İnsanları Allah’a yaklaştırır. O’nun rızasını kazandırır. Toplumda yardımlaşma ruhunu diri tutar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “Kurban niçin kesilir?” sorusunun cevabı olamaz?
A) Allah’a yakınlaşmak için
B) Fakir ve yoksulları gözetmek için Yapılması sünnet olduğu için
C) Yapılması sünnet olduğu için
D) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için

Soru: Hac ve umre ibadetinde Safa ile Merve tepeleri arasında Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine doğru dört gidiş, üç geliş olmak üzere yedi kez gidip gelmektir. Hz. Hacer’in oğlu İsmail’e su arayışını sembolize eder. Hacı adayları, Hz. Hacer’i anlamak ve hissedebilmek için Safa ve Merve tepeleri arasında koşar adımlarla gider gelir.
Hac ibadetinde yer alan aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, oğluna su arayışının sembolik olarak canlandırılması olarak bilinmektedir?
A) Tavaf    B) Sa’y
C) Vakfe    D) İhram

Soru: Hz. İbrahim rüyasında İsmail’i kurban ettiğini görmüş, bu durumu oğluna anlatmış ve oğlunun görüşünü sormuştur.
Hz. İsmail’in bu durum karşısındaki tavrı ne olmuştur?
A) Babasına karşı çıkmış ve isyan etmiştir.
B) Allah’ın emrinin uygulanmasını istemiştir.
C) Babasına kurbanlık hayvanlar bulmasını söylemiştir.
D) Kendisinin ileride peygamber olabileceğini ifade etmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar