Soru: Nesnelerin değişik şekillerde işlenmesiyle oluşturulan, üç boyutluluk ve hacimlilik özellikleri gösteren, yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanat denir. Buna göre;
I. Bale
II. Heykel
III. Mimari
IV. Tezhip
güzel sanatlarından hangileri plastik sanatlardan biri değildir?

Soru:
I. Yüzyıllardır var olduğu
II. Çeşitli malzemelerle oluşturulduğu
III. Yalnızca göze hitap ettiği
IV. Çeşitli bilimlerden yararlandığı
V. Edebiyatı da içerdiği
Yukarıda numaralanmış yargılardan hangisi güzel sanatlar için söylenemez?

Soru: Bu iki parça için aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi yanlış olur?
A) Her iki metnin konusu da Van Gölü’dür.
B) Her iki metin de birbirine anlam ve biçimce sıkı sıkıya bağlı cümlelerden oluşmuştur.
C) İlk metin öğreticilik amacıyla yazılmış; bu anlamda sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılmış, kanıtlanabilir (nesnel) yargılar verilmiştir.
D) İkinci metin gerçek dünyadan esinlenerek oluşturulmuş sanatsal bir dünyadan yani kurmacadan izler taşır.
E) Her ikisinde de insan dışındaki varlıklara insansı özellikler verilmiş,
sözcüklerin çağrışım güçlerinden yararlanılarak düşsel bir ortam oluşturulmuştur.

Soru: Büyük bir uykunun mevsimidir kış. Yalnızca doğa değil insanoğlu da onunla birlikte bu uykuya hazırlar -bedenini değilse de ruhunu. İlkbaharın sağaltıcı neşesinin, yazın baştan çıkarıcı enerjisinin ve sonbaharın hüznünün ardından, kış bir teselli gibi geliverir. Şimdi ruhu uykuya yatırma zamanıdır. Uyumanın ve unutmanın zamanı… Tıpkı Ahmet Muhip Dıranas’ın da dediği gibi:
Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
Göğe uzanır – tek, tenha – bir kamış
Sırf unutmak için, unutmak ey kış!
Büyük yalnızlığını dünyanın. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirsel alıntılar yapılarak parçaya duygusallık katılmıştır.
B) Dil, hisse dayalı çağrışımsal özellik göstermektedir.
C) Öznel cümlelere yer verilmiştir.
D) Dış gerçeklik yeniden yorumlanmıştır.
E) Bilimsel bir yaklaşımla oluşturulmuştur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar