Sözcükte Anlam

A. Sözcükte Anlam Özellikleri

 1. Gerçek Anlam
 2. Mecaz Anlam
 3. Terim Anlam

B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

 1. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
 2. Yakın Anlamlı Sözcükler
 3. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 4. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 5. Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 6. Nicel ve Nitel Anlamlı Sözcükler
 7. Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
 8. Yansıma Sözcükler

C. Söz Öbeklerinde Anlam

 1. İkilemeler
 2. Kalıplaşmamış Söz Öbekleri

Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler

 1. Deyimler ve Özellikleri
 2. Atasözleri ve Özellikleri
 3. Özdeyişler

Cümlede Anlam

 1. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler
 2. Karşılaştırma Cümleleri
 3. Örtülü Anlam
 4. Amaç – Sonuç Cümleleri
 5. Sebep – Sonuç Cümleleri
 6. Koşul – Sonuç Cümleleri
 7. Yakın Anlamlı Cümleler
 8. Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma
 9. Cümle Tamamlama

Paragraf

 1. Paragrafta Konu ve Başlık
 2. Anlatım Biçimleri
 3. Anlatıcı Türleri
 4. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)
 5. Duyulardan Yararlanma
 6. Yardımcı Düşünce
 7. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 8. Paragrafın Yapısı
 9. Paragraf Tamamlama
 10. Paragraf Oluşturma
 11. Görsel Yorumlama

Dil Bilgisi

 1. Fiilimsiler (Eylemsiler)
 2. Cümlenin Ögeleri
 3. Cümle Vurgusu
 4. Fiillerde Çatı
 5. Cümle Türleri
 6. Anlatım Bozuklukları

Yazım Bilgisi

Yazım (İmla) Kuralları

 1. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 2. “de”, “ki” ve ”mi” Yazılışı
 3. Sayıların Yazımı

Noktalama İşaretleri

 1. Nokta
 2. Virgül
 3. Noktalı Virgül
 4. İki Nokta
 5. Üç Nokta
 6. Soru İşareti
 7. Ünlem işareti
 8. Kısa Çizgi
 9. Tırnak İşareti
 10. Uzun çizgi ve Eğik Çizgi
 11. Yay Ayraç ve Köşeli Ayraç
 12. Kesme İşareti

Söz Sanatları

Yazı (Metin) Türleri


Soru: Aşağıdakilerin hangisinde, bir kişinin ”iç dünyası” betimlenmiştir?
A) Sırtında eski bir palto, elinde tahta bavulla içeri girdi.
B) Gözlerinde sonsuz acılar yaşamış bir annenin umutsuzluğunu görüyorum.
C) Kocaman, kara gözleriyle bize bakıyor, elindeki kirli mendille alnından akan terleri siliyordu.
D) Çelimsiz vücudu, kocaman kafasını taşımakta sanki zorlanıyordu.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş beklenti” söz konusudur?
A) Çoğu insan hatalarından ders almaz.
B) Bu konuda bir şeyler yapacağınızı sanmıştım.
C) Bu insanların tek derdi geçim sıkıntısıydı.
D) Konuyu sadece bize anlattığını söylüyor.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Yazar, aydın-halk çatışmasını işlemiş.
B) Bu bölgenin doğası insanı adeta büyülüyor.
C) Onunla sohbet etmenin tadına doyum olmaz.
D) Ülkemiz oldukça kritik bir dönemden geçiyor.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç” anlamı yoktur?
A) Bakan, anlaşmalar yapmaya yurt dışına gitti.
B) O, senin için birçok zorluğu göze aldı.
C) Buralara kadar beni görmek için gelmiş.
D) Herkes anlayabilsin diye yalın bir dil kullanmış.

Soru: Yukarıdaki tablo, Vincent Van Gogh’un “Vincentin Yatak Odası” adlı yapıtıdır.
Bu tablo ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel görüş belirtmez?
A) Oda zevksiz döşenmiş ve oldukça dağınıktır.
B) Odanın sahibi renkli bir kişiliğe sahiptir.
C) Oda tablosu, Van Gogh’un en iyi yapıtıdır.
D) Odada bir yatak, bir masa, iki sandalye vardı.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özgünlük” anlamı vardır?
A) Yazarın kimselere benzemeyen bir anlatımı var.
B) Roman baştan sona kuru bir anlatımla örülmüş.
C) İçten ve sıcak anlatım, öyküyü okunur kılıyor.
D) Bu şairi anlayabilmek için bütün şiirlerini oku.

Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi üslupla ilgilidir?
A) Yazar, bu romanında deniz insanlarını anlatmış.
B) Balıkçıların sıkıntıları ayrıntılı olarak işlemiş.
C) Konu, insanı alıp başka dünyalara götürüyor.
D) Yazar, devrik cümlelere ve ikilemelere yer vermiş.

Soru: “Bunları sana babanın hayrına verecek değilim; parasını verirsin ya da bırakırsın malları.” cümlesindeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilinen bir şeyi anımsatma
B) İki durumdan birini seçme
C) Bir şeyi ötekinde ayırma
D) Her türlü olasılığı düşünme

Soru: Kurallı cümle, yüklemi sonda olan cümledir. Örneğin “Bahçedeki çiçekler solmuştu.” cümlesinde yüklem “solmuştu” sözcüğüdür. Yüklem cümlenin sonunda yer aldığı için cümle kurallıdır. “Al bütün varımı yoğumu.” cümlesinde ise yüklem “al” sözcüğüdür. Yüklem cümlenin sonunda yer almadığı için cümle devriktir.
Buna göre;
I. Teyzesinin hastalığı ağırlaşmıştı.
II. Yarım saat içinde evine döndü.
III. Terk etmedi sevdan beni.
IV. Şiiri arkadaşlarına ezbere okudu.
numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır?
A) I     B) II     C) III     D) IV

Soru: Kurallı cümle, yüklemi sonda olan cümledir. Örneğin “Bizi taklit etmekten vazgeçin.” cümlesinde yüklem “vazgeçin” sözcüğüdür. Yüklem cümlenin sonunda yer aldığı için cümle kurallıdır. “Gözlerini kapatıp daldı uykuya.” cümlesinde yüklem “daldı” sözcüğüdür. Yüklem cümlenin sonunda yer almadığı için cümle devriktir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır? .
A) Bu hava memleket havası değil.
B) Asaletin en yücesi güzel ahlaktır.
C) Çalı çırpıyı fırınlı sobanın ocağına yerleştirdi.
D) Nasıl istersen öyle yap yavrum.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar