Soru: Aşağıdakilerin hangisinde, bir kişinin ”iç dünyası” betimlenmiştir?
A) Sırtında eski bir palto, elinde tahta bavulla içeri girdi.
B) Gözlerinde sonsuz acılar yaşamış bir annenin umutsuzluğunu görüyorum.
C) Kocaman, kara gözleriyle bize bakıyor, elindeki kirli mendille alnından akan terleri siliyordu.
D) Çelimsiz vücudu, kocaman kafasını taşımakta sanki zorlanıyordu.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş beklenti” söz konusudur?
A) Çoğu insan hatalarından ders almaz.
B) Bu konuda bir şeyler yapacağınızı sanmıştım.
C) Bu insanların tek derdi geçim sıkıntısıydı.
D) Konuyu sadece bize anlattığını söylüyor.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Yazar, aydın-halk çatışmasını işlemiş.
B) Bu bölgenin doğası insanı adeta büyülüyor.
C) Onunla sohbet etmenin tadına doyum olmaz.
D) Ülkemiz oldukça kritik bir dönemden geçiyor.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç” anlamı yoktur?
A) Bakan, anlaşmalar yapmaya yurt dışına gitti.
B) O, senin için birçok zorluğu göze aldı.
C) Buralara kadar beni görmek için gelmiş.
D) Herkes anlayabilsin diye yalın bir dil kullanmış.

Soru: Yukarıdaki tablo, Vincent Van Gogh’un “Vincentin Yatak Odası” adlı yapıtıdır.
Bu tablo ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel görüş belirtmez?
A) Oda zevksiz döşenmiş ve oldukça dağınıktır.
B) Odanın sahibi renkli bir kişiliğe sahiptir.
C) Oda tablosu, Van Gogh’un en iyi yapıtıdır.
D) Odada bir yatak, bir masa, iki sandalye vardı.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özgünlük” anlamı vardır?
A) Yazarın kimselere benzemeyen bir anlatımı var.
B) Roman baştan sona kuru bir anlatımla örülmüş.
C) İçten ve sıcak anlatım, öyküyü okunur kılıyor.
D) Bu şairi anlayabilmek için bütün şiirlerini oku.

Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi üslupla ilgilidir?
A) Yazar, bu romanında deniz insanlarını anlatmış.
B) Balıkçıların sıkıntıları ayrıntılı olarak işlemiş.
C) Konu, insanı alıp başka dünyalara götürüyor.
D) Yazar, devrik cümlelere ve ikilemelere yer vermiş.

Soru: “Bunları sana babanın hayrına verecek değilim; parasını verirsin ya da bırakırsın malları.” cümlesindeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilinen bir şeyi anımsatma
B) İki durumdan birini seçme
C) Bir şeyi ötekinde ayırma
D) Her türlü olasılığı düşünme

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi