Türk Dili ve Edebiyatı

Fablın Türk Edebiyatındaki Gelişimi

Kur’an-ı Kerim’deki Neml Suresi (Karınca) ile Hüthüt Kuşu ile kıssası (hikâyesi) anlatılan Hz. Süleyman, Müslüman milletler için fabl türüne kaynaklık...

Fablın Dünya Edebiyatındaki Gelişimi

Fabl türünün ilk örnekleri, Doğu’da Hintli Filozof Beydaba’nın “Kelile ve Dimne” adlı eseridir. Batı’da ilk fabl örneği, Ezop’un (Aisopos) “Ezop...

Fablın Yapısı ve Planı

Fablın Yapısı Olay: Çoğu zaman olağan dışı, masalımsı olaylardan örülür. Kişiler: Çoğunlukla hayvanlar, bitkilerdir ya da cansız varlıklardır; nadir olarak...

Fabl Genel Özellikleri

Fabllar, olaya dayalı sanatsal metinlerdir. Fabllarda, sembolik ve alegorik bir anlatım benimsenir. Fabllarda, özellikle “teşhis” (kişileştirme) ve “intak” (konuşturma) sanatları...

Fabl Nedir?

Kahramanları bitkiler, cansız varlıklar ve özellikle hayvanlar olan ve ders verme amacı güden öğretici nitelikteki hikâyelere fabl adı verilir. Masala...

Dünya Edebiyatında Masal

Masalın ortaya çıkışıyla ilgili pek çok görüş ortaya konmuştur. Yaygın görüşe göre masalların kaynağı Yunan ve Hint mitolojileridir. Pançatantra: “Beş...

Türk Edebiyatında Masal

Türk masallarının kaynağı oldukça eskidir. Uygur Dönemi’ne ait Prens Kalyanamkara ile Papamkara gibi eserler ilk masal motiflerinin yer aldığı eserlerdendir....

Masal Çeşitleri

– Masallar, konusu bakımından dört gruba ayrılır: a) Asıl masallar (Olağanüstü masallar / gerçekçi masallar) b) Hayvan masalları: Asıl masallardan...

Masal Planı

a) Döşeme: Masalcının dinleyicileri atmosfere hazırlamak, onları biraz güldürmek, biraz da ustalığını göstermek için sıraladığı sözler zinciridir. Bunların çoğunu gelenekten alır,...

Masalın genel özellikleri

Masallarda yer ve zaman belli değildir. Masallarda çevre Kafdağı, Yedi Derya Adası, Yedi Kat Yerin Altı ve Üstü gibi büsbütün...

Masallarla Diğer Türlerin Karşılaştırması

Masallarla destanlar birbirine yakın ürünlerdir. Bunların benzer ve farklı yönleri vardır. Masallar tamamen hayal ürünüdür. Destanlar ise toplumların tarihlerinde yaşadıkları...

Masalların Tarihi Gelişimi

Türk masalları tarihin bilinmeyen bir devrinden beri sözlü gelenekte yaşamaktadır. Bu masalların toplanıp yazıya geçirilmesi 19. yüzyıldan sonra olmuştur. Türkiye’de...

Sonraki Sayfa »