Adlaşmış Sıfat


Kategoriler: Şiir, Sıfatlar (Ön Adlar), Türk Dili ve Edebiyatı

Niteleme sıfatının nitelediği isim kimi zaman düşer. Bu durumda ismin görevini ve anlamını niteleme sıfatı olan sözcük üstlenir. İsmin aldığı ekler, niteleme sıfatına geçer. Yani niteleme sıfatı, isim görevinde kullanılır. İşte bu tür sözcüklere adlaşmış sıfat adı verilir.

Yaralı adamı, hemen hastaneye götürdüler.
cümlesinde “yaralı” sözcüğü “adam” ismini nitelediğinden bir niteleme sıfatıdır. Biz bu cümleyi,

Yaralıyı hemen hastaneye götürdüler.
biçiminde söyleyelim. Görüldüğü gibi “adam” ismi düşmüştür. Bu ismin anlamını ve görevini, niteleme sıfatı olan “yaralı” sözcüğü üstlenmiştir. Burada “yaralıyı” sözcüğü, isim gibi kullanılır hâle gelmiştir. İşte bu “yaralıyı” sözcüğü adlaşmış sıfattır.

Gençlerin umudunu kırmayın.
Soğuklar, portakal ağaçlar/na zarar vermiş.
Resim sergisi, Ünlülerin akınına uğradı.
Genç, hızlı adımlarla masadan uzak/aştı.
Tembellerin en sevmediği şey çalışmaktır.
Alışmış, kudurmuştan beterdir.
Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
cümlelerinde altı çizili sözcükler de birer adlaşmış sıfattır.] }

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, diğerlerinden farklı görevdedir?
A) Bu kurumuş çeşmelerden soğuk soğuk sular içerdik bir zamanlar.
B) öğrencileriyle tek tek ilgilenir, onları çok severdi.
C) Sarı sarı başaklar bereketin sembolüydü.
D) Bahçemizde iri iri elmalar olurdu.
E) Koca koca ağaçlar bir gecede kül olup gitti.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar