Soru: Fizik dersinde direncin nelere bağlı olduğunu araştıran deney grubu, aynı maddeden yapılmış K ve L iletkenlerini sırayla aynı elektrik devresine bağlayarak direncini ölçüyor.
Bu deneyle ilgili olarak;
l. Telin cinsi ve uzunluğu sabit tutulan değişkenlerdir.
ll. Telin kesit alanı bağımsız değişkendir.
III. Telin direnci bağımlı değişkendir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Şekildeki elektrik devresinde K noktasında elektrik akımının 1 yönünde olduğu bilinmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devre kapalı bir devredir.
B) Devrede elektrik yükleri 2 yönünde hareket eder.
C) Anahtar açıldığında yük akışı durur.
D) Üretecin P ucu pozitif, R ucu negatif kutuptur.
E) Anahtar açıldığında lamba ışık vermez.

Soru: I. Vantilatör pervanelerinin dönmesi,
II. Lambanın ışık vermesi,
III. Elektrikli trenin hareket etmesi
Yukarıdakilerden hangileri elektrik yüklerinin hareketi sonucunda gerçekleşir?

Soru: I. Bir iletkenin kesitinden birim Zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir.
ll. İletken telde akım oluşturan yük elektrondur ve yük birimi coulombdur.
III. Akımı oluşturan elektronlar iletken içinde ışık hızına yakın bir hızla hareket eder.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru: Özdeş, iletken X ve Y küreleri iletken bir telle birbirlerine bağlandığında, X’ten Y’ye yük geçişi oluyor. Buna göre;
I. Başlangıçta küreler arasında potansiyel farkı vardır.
ll. X’ten Y’ye elektron geçmiştir.
lll. Başlangıçta X negatif, Y pozitif yüklüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Dolu pil, anahtar ve lamba ile kurulan şekildeki elektrik devresi için;
l. Anahtar kapatıldığında devreden elektrik akımı geçmeye başlar.
ll. Pilin kimyasal enerjisi elektrik enerjisine dönüşür.
lll. Lambadan geçen akım pilin pozitif kutbundan negatif kutbuna doğrudur.
yargılarından hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar