• Kategori yok
 • 10. Sınıf Fizik

  Göz Kusurları: Astigmat, Miyop ve Hipermetrop

    Yakınsama: Bir merceğin metre cinsinden odak uzaklığının tersine, 0 merceğin yakınsaması denir. Bir merceğin yakınsaması, bağıntısı ile bulunur. İnce...

  Kalın Kenarlı Mercekte Görüntü

  Kalın kenarlı merceklerde cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman cismin bulunduğu taraftaki odakla mercek arasında düz sanal (zahiri) ve cisimden...

  İnce Kenarlı Mercekte Görüntü

  Merceklerde kırılan ışınların kendileri kesişerek görüntü oluşturuyorsa gerçek görüntü, kırılan ışınların uzantıları kesişiyorsa sanal (zahiri) görüntü oluşturur. Şimdi cismin bulunduğu...

  Odak Uzaklığı Nelere Bağlıdır, Odak Uzaklığını Etkileyen Faktörler

  Odak Uzaklığı Nelere Bağlıdır? Mercekler iki eğri yüzeyin birleşimi ile oluştuğundan merceklerin odak uzaklığını belirleyen niceliklerdendir. Bu nedenle yüzeylerin eğrilik...

  Mercekler: İnce Kenarlı (Yakınsak) ve Kalın Kenarlı (Iraksak) Mercekler

  Saydam maddeden yapılmış küresel yüzeylerin kesişmesi ile oluşan optik aletlere mercek denir. İnce ve kalın kenarlı olmak üzere iki çeşidi...

  Işık Prizmaları ve Tam Yansımalı Prizmalar

  Saydam maddelerden yapılan prizmalara ışık prizmaları denir. Genellikle camdan yapılırlar. Işık kırılma kanunlarına uygun kırılmaya uğrar. Şekil III te bir...

  Işığın Filtreden Geçişi

  Işığı geçirebilen saydam cisimlere filitre denir. Filitreler ve renkli camlar tıpkı yansımada olduğu gibi kendi rengindeki ışığı kuvvetli geçirirken komşu...

  Saf Sarı ile Karışım Sarı Arasındaki Fark

  Saf Sarı ile Karışım Sarı Arasındaki Fark Güneş ışığı şekildeki gibi bir prizmadan geçirildiğinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve...

  Cisimlerin Renkli Görünmesi

  Cisimler, üzerine ışık düşürüldüğünde kendi renklerindeki ışığı kuvvetli yansıtarak o renkte görünür. Cisimler kendi renginde olan ışığı kuvvetli yansıtırken, komşu...

  Güneş Işığında Ana ve Ara Renkler, Boya Renkleri

  Güneş ışığında ana renkler kırmızı, yeşil ve mavi renktir. Ara renkler ise sarı, magenta ve cyandır. Tablodan anlaşıldığı üzere Kırmızı ile...

  Işığın Renklerine Ayrılması

  Beyaz ışık cam ortama ve camdan yapılmış prizmaya Şekil I ve ll deki gibi gönderildiğinde renklere ayrılır. Buradan anlaşılacağı üzere...

  Görünür Derinlik

  Yukarıda resimleri verilen durumlarda sudaki cisimler olduğundan farklı yerlerde ve farklı büyüklüklerde algılanır. Bunun nedeni ışınlar sudan havaya çıkarken kırılmaya...

  Sonraki Sayfa »