10. Sınıf Fizik

Göz Kusurları: Astigmat, Miyop ve Hipermetrop

  Yakınsama: Bir merceğin metre cinsinden odak uzaklığının tersine, 0 merceğin yakınsaması denir. Bir merceğin yakınsaması, bağıntısı ile bulunur. İnce...

Kalın Kenarlı Mercekte Görüntü

Kalın kenarlı merceklerde cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman cismin bulunduğu taraftaki odakla mercek arasında düz sanal (zahiri) ve cisimden...

İnce Kenarlı Mercekte Görüntü

Merceklerde kırılan ışınların kendileri kesişerek görüntü oluşturuyorsa gerçek görüntü, kırılan ışınların uzantıları kesişiyorsa sanal (zahiri) görüntü oluşturur. Şimdi cismin bulunduğu...

Odak Uzaklığı Nelere Bağlıdır, Odak Uzaklığını Etkileyen Faktörler

Odak Uzaklığı Nelere Bağlıdır? Mercekler iki eğri yüzeyin birleşimi ile oluştuğundan merceklerin odak uzaklığını belirleyen niceliklerdendir. Bu nedenle yüzeylerin eğrilik...

Mercekler: İnce Kenarlı (Yakınsak) ve Kalın Kenarlı (Iraksak) Mercekler

Saydam maddeden yapılmış küresel yüzeylerin kesişmesi ile oluşan optik aletlere mercek denir. İnce ve kalın kenarlı olmak üzere iki çeşidi...

Işık Prizmaları ve Tam Yansımalı Prizmalar

Saydam maddelerden yapılan prizmalara ışık prizmaları denir. Genellikle camdan yapılırlar. Işık kırılma kanunlarına uygun kırılmaya uğrar. Şekil III te bir...

Işığın Filtreden Geçişi

Işığı geçirebilen saydam cisimlere filitre denir. Filitreler ve renkli camlar tıpkı yansımada olduğu gibi kendi rengindeki ışığı kuvvetli geçirirken komşu...

Saf Sarı ile Karışım Sarı Arasındaki Fark

Saf Sarı ile Karışım Sarı Arasındaki Fark Güneş ışığı şekildeki gibi bir prizmadan geçirildiğinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve...

Cisimlerin Renkli Görünmesi

Cisimler, üzerine ışık düşürüldüğünde kendi renklerindeki ışığı kuvvetli yansıtarak o renkte görünür. Cisimler kendi renginde olan ışığı kuvvetli yansıtırken, komşu...

Güneş Işığında Ana ve Ara Renkler, Boya Renkleri

Güneş ışığında ana renkler kırmızı, yeşil ve mavi renktir. Ara renkler ise sarı, magenta ve cyandır. Tablodan anlaşıldığı üzere Kırmızı ile...

Işığın Renklerine Ayrılması

Beyaz ışık cam ortama ve camdan yapılmış prizmaya Şekil I ve ll deki gibi gönderildiğinde renklere ayrılır. Buradan anlaşılacağı üzere...

Görünür Derinlik

Yukarıda resimleri verilen durumlarda sudaki cisimler olduğundan farklı yerlerde ve farklı büyüklüklerde algılanır. Bunun nedeni ışınlar sudan havaya çıkarken kırılmaya...

Küresel Yüzeylerden Işığın Geçişi

Küresel yüzeylerden geçerken kırılma kanunları aynen geçerlidir. Sadece ışığın çarptığı noktaya küre merkezinden normal çizilmesi gerekir. Işın düz yüzeyden içeri...

Işığın Paralel Yüzlü Ortamlardan Geçişi

Bir ışın birbirine paralel K, L, M 0rtamlarına şekildeki gibi gönderildiğinde K ortamından L ortamına normale yaklaşarak kırılmış. (θK > θL...

Yansıma Sonucu Görüntü Oluşumu ve Serap Olayı

Yansıma Sonucu Görüntü Oluşumu Yukarıda verilen resimlerde görüldüğü gibi bazı cisimlerin yansıma sonucu su üzerinde resimleri oluşur. Cisimden suya gelen...

Sınır Açısı ve Tam Yansıma

Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama hangi açı ile gelirse gelsin daima normale yaklaşarak kırılır. Şekil I deki...

Işığın Kırılması

Daha önceki bölümde bir su dalgasını derin ortamdan sığ (az derin) ortama gönderdiğimizde şekildeki gibi büküldüğünü ifade etmiştik. Bu olaya...

Gerçek ve Sanal Görüntü Arasındaki Fark

İnsan gözüne gelen ışınlar ters görüntü oluşturur. Bu nedenle insan gözünde oluşan görüntü cismin gerçek görüntüsüdür. Bu görüntü ters oluşmasına...

Çukur ve Tümsek Aynaların Kullanım Alanları

Çukur Aynaların Kullanım Alanları Çukur aynanın odağı ile tepesi arasındaki cismin görüntüsü cisme göre daha büyük olur. Bu özellikten dolayı...

Düz Aynaların Kullanım Alanları

Günlük yaşantımızın birçok alanında düz aynalar kullanılmaktadır. Evlerde ve mağazalarda kullandığımız boy aynaları, berber ya da kuaförlerde kullandığımız aynalar, denizaltılarda...

Küresel Aynalarda Görüntü Özellikleri

Bir aynada görüntü bulunabilmesi için cisimden aynaya en az iki ışın gönderilir. Gönderilen bu iki ışın aynada yansıdıktan sonra ya...

Küresel Aynalar

Küresel bir camın dışı sırlanıp iç yüzü yansıtıcı hale getirildiğinde çukur ayna, içi sırlanıp dışı yansıtıcı hale getirildiğinde tümsek ayna...

Düzlem Aynalar

Düz camın bir yüzü sır adı verilen bir maddeyle kapatıldığında ayna elde edilir. Işığı düzgün olarak yansıtan bu maddelere düzlem...

Yansıma Nedir?

Işık kaynağından çıkan ışın demetinin, bir yüzeye çarparak geldiği ortama dönmesi olayına yansıma denir. Işığın çarptığı yüzey düz ve pürüzsüz...

Gölge Olayları

lşık doğrusal yolla yayıldığı için önüne opak (ışığı geçirmeyen) madde konulunca gölgesi oluşur. Bir düzenekte var olan ışık kaynaklarının tamamından...

Aydınlanma Nedir?

Işık şiddeti (I): Bir ışık kaynağının 1 saniyede yaydığı ışık ener- jisinin bir ölçüsüdür. Birimi Candela (Kandela) dır ve cd ile...

Işık Nedir Nasıl Yayılır, Saydam ve Saydam Olmayan Maddeler

Çevremizdeki cisimleri, insanları, nesneleri görmemize yarayan bir enerjidir ışık. Cisimden dalgalar şeklinde yayılan ışık gözümüze geldiği anda 0 cismi görmüş...

Işık Teorileri Konu Anlatımı

Tek renkli bir ışık kaynağından çıkan ışınlar kaynağa eşit uzaklıktaki küçük iki dar yarığa düşürülürse, bu iki yarık aynı fazda...

Optik Konu Anlatımı

İnsanoğlu görmek ve görülmek için ışığı keşfettiğinden beri çeşitli ışık kaynaklarından ilham almıştır. Zaman içeresinde doğada ateşi bulmuş bununla aydınlanmıştır....

Depremin Büyüklüğü ve Şiddeti

Depremin Büyüklüğü Depremin büyüklüğü depremdeki enerji ile ilişkilidir. Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin ölçüsüne büyüklük (magnitüd) denir. Depremin enerjisi yanında...

Sonraki Sayfa »