Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Masal - Fabl, Türk Dili ve EdebiyatıSoru: Aşağıdakilerin hangisi fabllar için söylenemez?
A) Fablların amacı bir ahlak dersi vermektir.
B) Fabllar; serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşur.
C) La Fontaine fabl türünün başarılı temsilcilerindendir.
D) Fabllarda hâkim olan anlatım biçimi açıklamadır.
E) Fabllarda kişileştirme ve intak sanatları çok kullanılır.

Soru: (I) Masal; yazarı belli olmayan, bilinmeyen bir zaman ve mekânda gelişen, olağanüstü olayları konu edine , kurgu bir türdür. (II) Genellikle anonimdir ve kuşaktan kuşağa anlatılarak nakledilir. (III) Anlatıldıkça fazlalıklarından arınan ve anlatıldığı dönemin dili ve değerleri ile zenginleşen masallar bir dilin en güzel edebî metinleri arasında yar alır. (IV) Masallarda özellikle dinî ve milli motiflere yer verilir. (V) Masallarda anlatılan özel bir unsurdur, bu nedenle masal anlatıcılığı özel bir yetenek olarak görülmektedir.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde masallarla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

Soru: (I) Masal, bilinmeyen yer ve zamanlara ait olağanüstü kahramanlık maceralarını anlatan metinlerdir. (II) Kimi masallarda yer adı geçse de genellikle yer belli değildir. (III) Kahramanlar insanlar, hayvanlar, bitkiler, soyut ve somut varlıklar olabilir. (IV) Sözlü edebiyat ürünü olan masallar sadece manzum biçimde yazılır. (V) Masallarda amaç, dinleyenlere bir konuda de. vererek eğitmektir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

Soru: (I) Masallar "döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dili olmak üzere beş bölümden oluşur. (II) Masalda belirli bir yer, çevre yoktur, hayalî bir yer, çevre söz konusudur. (III) Masalda klasik “mutlu son" vardır kötü iyiye karşı yenilir. (IV) Masalların kahramanları çoğunlukla hayvanlardır. (V) Türk edebiyatında "Keloğlan" en tanınmış masal kahramanıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar