Coğrafya

Depremler

Yer kabuğunda kıvrılma, kırılma, kıtaların birbirinden ayrılması, çökmesi ya da yükselmesi ile oluşan doğal kökenli salınım ve titreşimlere deprem denir....

Volkanizma

Yerin derinliklerindeki magmanın yer kabuğunun ince, zayıf ve kırık hatlarından basınç altında yeryüzüne çıkması ya da yükselmesi olayına volkanizma denir....

Epirojenez (Kıta Oluşumu)

Yer kabuğunun geniş alanlı yükselme ve alçalma hareketleridir. Bu hareketler son derece yavaş gelişir. Bu hareketler sonucunda kubbeleşerek yükselen kısma...

Orojenez (Dağ Oluşumu)

Dış kuvvetlerin aşındırdığı malzemeler deniz, göl, okyanus diplerine taşınarak biriktirilir. Jeosenklinal denilen bu çukur yerlerde biriken tortul malzemeler, karaların yan...

İç Kuvvetler

Dünyanın İçi Kaynıyor: İç Kuvvetler Orojenez (Dağ Oluşumu) Epirojenez (Kıta Oluşumu) Volkanizma Depremler (Seizma) Soru: “Epirojenez günümüzde de devam etmektedir.”...

Yerin İç Yapısı, Levha Hareketleri ve Jeolojik Zamanlar

Yerin İç Yapısı A. Yer Kabuğu (Litosfer) B. Manto (Pirosfer) C. Çekirdek (Barisfer) Levha Hareketleri Jeolojik Zamanlar Soru 1: Avrasya Levhası...

Jeolojik Zamanlar

Dünya’nın oluşumundan günümüze kadar yaklaşık 5 milyar yıl geçtiği tahmin edilmektedir. Bu zaman dilimi içinde gerçekleşen olayları kapsayan dönemlere jeolojik...

Levha Hareketleri

Karaları meydana getiren ve okyanus altında da devam eden, birbirinden kırıklarla ayrılmış yer kabuğu parçalarına levha denir. Dünyada 12 tane...

Yerin İç Yapısı

Şekilde görüldüğü gibi Yerküre yüzeyden, Yer’in merkezine doğru yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı...

Yüksek Dağlık Alan İklimi

Sıcaklıklar, yükseltiye bağlı olarak yıl boyunca düşüktür. Asya’da Himalayalar, Kuzey Amerika’da Kayalık Dağları, Avrupa`da Alpler ve Güney Amerika`da And Dağları...

Kutup İklimi

Kutuplar çevresinde etkili olan bu iklim tipi, Grönland Adasının iç kesimlerinde ve Antartika Kıtasında görülür. Kutup İkliminin görüldüğü bölgeler Sıcaklıklar,...

Tundra İklimi

Kutup daireleri çevresinde etkilidir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın kuzey kıyılarında etkilidir. İskandinav Yarımadası, Kanada’nın kuzeyi, Sibirya ve Grönland Adası’nın...

Sonraki Sayfa »