Coğrafya

İzohipslerin Özellikleri

Yer şekillerinin kuş bakışı görünümünü yansıtan izohipsler, iç içe kapalı eğrilerden oluşur ve birbirini kesmezler.  İki izohips eğrisi arasındaki yükselti...

Yükselti Eğrileri (İzohips) Yöntemi

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere eş yükselti eğrisi (izohips) adı verilir. İç...

Renklendirme Yöntemi

Bu yöntemle çizilen fiziki haritalarda her bir renk, belirli yükselti aralığını gösterir. Denizler ve göller mavi renkle, derinlikler mavinin koyulaşan...

Tarama Yöntemi

Bu yöntemde yer şekillerinin yükseltisi ve eğimi tarama çizgileri ile gösterilir. Tarama çizgilerinin uzunlukları ile eğim ters orantılıdır. Eğimin fazla...

Gölgelendirme Yöntemi

Bu yöntemle, haritası çizilecek alanın genellikle kuzeydoğu ya da kuzeybatı köşelerinden eğimli bir ışıkla aydınlatıldığı varsayılır. Işık alan yerler açık,...

Kabartma Yöntemi

Yeryüzü şekillerinin belli bir ölçekle küçültülerek maket haline getirildiği ya da üç boyutlu olarak gösterildiği yöntemdir. Ağaç ya da alçı...

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması

Haritalarda yer şekillerini belirgin bir şekilde gösterebilmek için çeşitli çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Harita çizimi yapılırken kullanış amacına en uygun çizim...

Geçmişten günümüze bilgilerin aktarılması

İnsanlar var olduğu günden beri kendisine verilen akıl ve merak duygusu sayesinde yaşadığı çevreyi tanımaya, sahiplenmeye bir takım şekiller ve...

Mekansal verilerin haritalara aktarılması

Mekansal veriler haritaya aktarılırken belirli semboller kullanılır. Bu sembollerin başlıcaları nokta, çizgi ve alandır. Bazı haritalarda bunlardan bir tanesi kullanılabileceği...

Haritalarda Bilgi Aktarma Yöntemleri

Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen uydularla yeryüzünde bulunan doğal ve yapay nesneler hakkında bilgi alma ve değerlendirme teknikleri...

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, gösterilmesi ve analiz edilmesini sağlayan sisteme coğrafi bilgi sistemi denir....

Müslüman ve Türk Bilim Adamlarının Haritacılık Tarihindeki Yeri

Haritacılık, Dünya’nın en eski bilimlerinden biridir. Matematik, geometri, trigonometri, coğrafya, astronomi, fizik gibi bilim dallarının haritacılık biliminin gelişmesine katkıları olmuştur....

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları yapılırken dikkat edilecek en önemli konu, sorunun hangi birimle sorulduğu ve cevabın hangi birimle istendiğidir....

Çizgi Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi

Üst kısma çizgi ölçeğin altındaki toplam uzunluk, alt kısma da toplam uzaklık yazılır. Sadeleştirilir. Paydayı cm yapmak için paydaya 5...

Kesir Ölçeğin Çizgi Ölçeğe Çevrilmesi

Paydadan 5 sıfır silinir ve payda km yapılır. 1 cm’ye karşılık gelen uzaklık çentiklerin üzerine yazılır.

Haritaların Sınıflandırılması

Kullanım Amacına Göre Haritalar Bir harita çiziminde öncelikle kullanım amacı belirlenir. Kullanım amacına göre farklı haritalar çizilebilir. Aynı bölgenin ya...

Çizgi Ölçek

Eşit dilimlere ayrılmış bir doğru parçası üzerinde gerçek uzunlukların gösterildiği ölçek çeşididir. Çizginin uzunluğu haritadaki uzunluğu, çizgi üzerindeki rakamlar ise...

Kesir Ölçek

Küçültme oranının 1/10 000 veya 1/200 000 gibi kesirli sayılarda ifade edildiği ölçeklerdir. Kesir ölçeğin pay kısmı her zaman 1’dir....

Ölçek Çeşitleri

Harita çizimlerinde kuş bakışı olarak gördüğümüz alanı bire bir büyüklükte, yani olduğu gibi kağıda aktarmak olanaksızdır. Çünkü bu işlem için,...

Harita Elemanları

Haritanın elemanları şunlardır, Başlık Ölçek Coğrafi koordinatlar Yön oku Lejant (Harita işaretleri) UYARI: Coğrafi koordinatların bulunduğu bir haritada yön okuna gerek...

Türkiye’nin Özel (Göreceli) konumu

Türkiye’nin sahip olduğu birçok özellik, diğer ülkelere göre önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar Türkiye’nin, uluslararası siyasetteki önemini artırmaktadır. Türkiye’nin özel...

Özel (Göreceli) Konum

Bir yerin, kendine ait özellikleriyle tanımlanmasına özel (gö- receli) konum denir, Bir yerin karalara, denizlere, okyanus- lara, ulaşım yollarına, ticaret...

Türkiye’nin Mutlak (Matematik) Konumu

Türkiye, 36° – 42° kuzey paralelleri ile 26° – 45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Diğer bir ifadeyle, Ekvatorun kuzeyinde...

Tarih Değiştirme Çizgisi

Dünya’nın Doğu Yarım Küresi ile Batı Yarım Küresi arasındaki 24 saatlik fark nedeniyle, 180° meridyeni tarih değiştirme çizgisi olarak kabul...

Uluslararası Saat Dilimleri

Ülkeler arası ilişkilerdeki karışıklığı önlemek için Dünya 15 meridyenlik aralıklarla saat dilimlerine bölünmüştür. Her saat diliminin ortasından geçen meridyenin yerel...

Yerel Saat Hesaplama

Güneş’in ufuktaki yükseltisine göre belirlenen saate yerel saat denir. Aynı anda Dünya’nın değişik bölgelerinde Güneş’in konumu farklıdır. Bu durum her...

Paraleller ve Meridyenler

Paraleller Dünyayı, Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım Küre olmak üzere iki eşit yarım küreye bölen çizgiye Ekvator denir. Ekvator’a...

Matematik (Mutlak) Konum

Dünya yüzeyindeki her unsur bir yere sahiptir. Dünya üzerinde bir evin yeri olduğu gibi bir şehrin hatta bir ülkenin de...

Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi

Coğrafya kavramı ilk kez, Yunan kültüründe milattan önceki dönemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Yunanca gaia (yer) ve graphein (betimlemek) sözcüklerinden türemiştir. İlk...

Coğrafyanın Önemi

Coğrafya; ülkelerin bulunduğu jeopolitik konumları göz önün- de bulundurularak, yeni yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimi, yeryüzünün...

Sonraki Sayfa »
ankara escort bayan ankara escort ankara escort bayan bayan escort ankara