Coğrafya

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Bitki Örtüsü

Bitki örtüsünün sıcaklık üzerinde dengeleyici etkisi vardır. Bitki örtüsü, geceleri aşırı soğumayı, gündüzleri de aşırı ısınmayı önler.Fetişh ürünleri Bundan dolayı,...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Rüzgarlar

Rüzgârlar, kaynaklandıkları bölgelerin sıcaklığını estikleri bölgelere taşırlar. Bu nedenle Ekvatordan kutuplara doğru esen rüzgârlar sıcaklığı artırırken, kutuplardan Ekvator’a doğru esen...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Okyanus Akıntıları

Okyanus akıntıları, geldikleri enlemlerin su sıcaklığını geçtikleri kıyılara taşır. Genellikle Ekvator’un çevresinden kutuplara doğru hareket eden sular sıcak okyanus akıntısı,...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Nem (Su Buharı)

Atmosferdeki su buharının yani nemin tamamına yakını troposferde bulunur. Troposferin özellikle yeryüzüne yakın kesimlerinde su buharı yoğunluğu daha fazladır. Bu...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Kara ve Denizlerin Dağılışı

Özgül ısıları arasındaki fark ve ısınma özellikleri nedeniyle, karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Bu duruma...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Yükselti

Yeryüzünden yükseldikçe sıcaklık ortalama her 100 metrede 0,5 °C düşer. Bu durumun nedeni, troposferin yeryüzüne yakın kesimlerinin daha çok yeryüzünden...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Güneşlenme (Aydınlanma) Süresi

Güneşlenme süresi uzadıkça atmosferde ısı birikimi olacağından, sıcaklık değerleri yükselir. Özellikle yaz aylarında sıcaklık değerlerinin yüksek olmasında, Güneş ışınlarının düşme...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Yer Şekilleri (Bakı ve Eğim)

Güneş ışınlarının düşme açısı, yer şekillerinin Güneş’e dönük olma durumuna ve yer şekillerinin eğimine göre de değişir. Doğu – batı...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Dünyanın Günlük Hareketi, Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği

Dünyanın Günlük Hareketi Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketi nedeniyle, Güneş sabahları ufuk düzleminin doğusundan doğar, öğle vakti en yüksek noktaya çıkar...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Dünyanın Şekli (Enlem)

Güneş ışınları, Dünya’nın şekline bağlı olarak Ekvator ve çevresine dik açıyla gelirken, kutuplara doğru gidildikçe eğik açılarla gelir. Bu nedenle,...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Güneş Işınlarının Geliş Açısı

Yeryüzünde belirli biryüzeye dik ya da eğik gelen Güneş ışın- larının getirdiği enerji miktarları farklılık gösterir. Eğik açı ile gelen...

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler

Yükselti Yükselti arttıkça sıcaklık her 200 m’de 1°C azalır. Bu durumun öncelikli nedenleri; Atmosfer daha çok yerden ısınır, üstten uzaya...

İklim ve Genel Özellikleri

İklim: Yeryüzünün çok geniş bir kesiminde görülen hava durumlarının, uzun zaman içindeki ortalamasına iklim denir. İklim koşulları kışları ılık, yazları sıcak...

Hava Durumu ve Genel Özellikleri

Hava Durumu: Belli bir yörede, kısa süre içinde görülen hava olaylarına hava durumu denir. Hava durumu güneşli. yağmurlu, kar yağışlı....

Atmosferin Katmanları

Atmosferi oluşturan gazlar, yer çekiminin etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe katlar oluşturur. Bu katların sınıflandırılmasında gazların fiziksel özellikleri, bileşimleri ve...

Atmosferin Yararları

İçerdiği oksijen sayesinde canlıların yaşamasına olanak sağlar. Güneş’ten Dünya’ya gelen enerjinin bir bölümünü tutarak yeryüzünün aşırı ısınmasını engeller. Aynı zamanda...

Atmosfer ve Özellikleri

Atmosfer (hava küre): Dünya yüzeyini yer çekiminin etkisiyle saran ve çeşitli özellikteki gazlardan oluşan küre şeklindeki ortamdır. Atmosferi oluşturan gazlardan...

Gölge Boyu ve Güneş Işınlarının Geliş Açısı

Cisimlerin gölge boyu, güneş ışınlarının geliş açısının farklılaşmasına bağlı olarak değişir. Güneş ışınlarının geliş açısı, a) Dünya’nın şekline ve enleme,...

Matematik İklim Kuşakları ve Sıcaklık Kuşakları

Matematik İklim Kuşakları Oluşma nedeni: Dünya’nın şekli ve eksen eğikliğidir. Matematik iklim kuşaklarının Yarım kürelerde aynı enlemler arasında yer almasının...

Eksen Eğikliğinin Sonuçları

1. Mevsimler oluşur. Orta Kuşak’ta dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Ekvator’da yaz, kutuplarda kış koşulları yaşanır. 2. Aynı tarihte farklı...

Mevsimlerin Oluşumu (Eksen Eğikliği)

Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme ekliptik düzlemi, Ekvator’dan geçen düzleme ise Ekvator düzlemi denir. Dünya’nın ekseni 23° 27′ sağa...

Solstik (Gün Dönümü) Tarihleri

21 Haziran Güneş ışınları öğle vaktinde Yengeç Dönencesi’ne dik düşer. Bu nedenle öğle vakti, Yengeç Dönencesindeki bir düzlem üzerinde bulunan...

Ekinoks (gece gündüz eşitliği) Tarihleri

21 Mart Güneş ışınları öğle vaktinde Ekvator’a dik düşer. Bu nedenle öğle vakti, Ekvator’daki bir düzlem üzerinde bulunan cisimlerin gölgesi...

Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

Dünya ekseni etrafındaki hareketini sürdürürken, aynı zamanda Güneş etrafında da hareket eder. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında izlediği yola yörünge...

Uzay, Evren, Yıldız, Gezegen Nedir

Uzay: Yıldız, gezegen, asteroit, meteor gibi gök varlıklarının tamamını içinde bulunduran sonsuz boşluğa uzay denir. Evren: Diğer gök cisimleri ve...

Dünyanın Günlük Hareketi ve Sonuçları

Dünya’nın kutup noktalarından geçtiği varsayılan sanal çizgiye yer ekseni denir. Dünya bu eksen etrafında batıdan doğuya doğru (saat yönünün tersi...

Dünyanın Şekli ve Sonuçları

Dünya, yuvarlak olmakla birlikte tam küre şeklinde değildir. Kutuplardan hafif basık, Ekvator’da hafif şişkindir. Dünya’nın kendine özgü bu şekline geoit...

İzohips Haritalarında Yön Tespiti

Genel olarak haritaların üst kısmı kuzeyi göstermekle birlikte, yön okundan ya da paralel meridyenlerden yön tespiti yapmak daha kesin sonuç...

İzohips Haritalarında Yükseltinin Bulunması

Ardışık (art arda gelen) iki İzohips arasındaki yükselti farkı bulunur. Yükseltisi bilinen noktadan başlamak üzere, izohipsleri sayarak sorulan noktanın yükseltisi...

İzohips Haritalarında Eğim Hesaplama

Topoğrafya haritalarındaki herhangi bir yamaçta, yükseltileri bilinen iki nokta arasındaki eğim yüzde (%) ya da binde (‰) olarak hesaplanabilir. Bu...

Sonraki Sayfa »