Doğal Sayılarla İşlemler


Çarpanlar ve Katlar

Kümeler

Tam Sayılar

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Oran

Cebirsel İfadeler

Veri Toplama ve Değerlendirme

Veri Analizi

Açılar

Alan Ölçme

Geometrik Cisimler

Sıvı Ölçme

Soru: Boyları eşit ve yirmişer cm olan iki mumdan birincisinin 3 cm’si 20 dakikada, ikincisinin 2 cm’si 15 dakikada yanmaktadır. Mumlar aynı anda yakıldıktan 60 dakika sonrası için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A) Birinci mumun boyu 11 cm’dir.
B) İkinci mumun boyu 12 cm’dir.
C) Birinci mumun 9 cm’si yanmıştır.
D) İkinci mumun 7 cm’si yanmıştır.

Soru: Şekildeki Kopel marka otomobil 2 kilometrede 1 litre, Kiat marka otomobil ise 3 kilometrede 1 litre benzin yakmaktadır. İki otomobil aynı anda hareket ederek her biri 96 km yol alıyor. Buna göre otomobillerin yaktığı toplam benzin kaç litredir?
Bu problemin cevabını veren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)96.(3+2)   B)96.(3-2)
C)96+(3-2)   D)96:2+96:3

Soru: Erol Bey kirlenmiş olan evinin duvarlarını boyatacaktır. Yaptığı araştırmalar sonucu m2 başına 6 TL boya masrafı, 8 TL de işçilik ücreti olmak üzere tüm duvarlar için toplam 1680 TL ödeyeceğini hesaplıyor. Buna göre Erol Bey’in evinde kaç m2 boyanacak duvar vardır?
A) 130 B) 120 C) 100 D) 90

Soru: 65 kişinin beklediği bir otobüs durağına yanaşan boş bir belediye otobüsünde 2 kişilik 14, 3 kişilik 4 koltuk ve 6 tane tekli koltuk vardır. Buna göre yolcuların hepsi otobüse bindiğinde kaç yolcu ayakta kalır?
A) 19 B) 20 c) 21 D) 25

Soru: Işık Orta Okulu, kardeş okul olarak seçtiği Zafer Orta Okulu’na kitap yardımı yaparak bir kütüphane kuracaktır. Bunun için her birinde 50 hikâye kitabı olan 5, 80 dergi olan 4 ve 60 çalışma kitabı olan koliler hazırlanmıştır. Toplanan tüm hikâye kitabı, dergi ve çalışma kitaplarının sayısı 870 olduğuna göre içinde çalışma kitabı olan kaç koli hazırlanmıştır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8

Soru: Ekrem Bey ve ailesi hava alanına gitmek için evinin önünden taksiye binmiştir. Açılış ücreti 2 TL olan taksimetre her 200 metrede 40 kuruş yazmaktadır. Taksi hava alanına vardığında taksimetre 62 TL’yi gösterdiğine göre Ekrem Bey’in evi ile hava alanı arası kaç km’dir?
A) 12 B) 30 C) 35 D) 40

Soru: Bir Cep telefonu operatörü, faturalı öğrenci tarifesini her yöne dakikası 25 kuruş olarak belirlemiştir. Selim bir ayda 240 dakika konuştuğuna göre konuşma ücreti olarak kaç TL öder?
A) 16 B) 56 C) 52 D) 60


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar