Biyoloji

Steroitler

Hücre zarının yapısında bulunur. Cinsiyet hormonları (erkek ve dişi eşey hormonları) steroit yapılıdır. D vitamini de steroit yapılı bir moleküldür....

Fosfolipitler

Fosfolipitler, hücre zarının en önemli yapısal moleküllerinden biridir. Fosfat grubu içeren bir baş ile (bazılarında baş kısmında gliserol bulunur); iki...

Nötral Yağlar (Trigliseritler)

Hayvan ve insanlarda bulunan depolanmış yağlardır. Bir gliserol molekülü ile üç molekül yağ asitinin üç tane ester bağı ile bağlanmasıyla...

Yağ Asitleri

Yağları oluşturan en önemli bileşenler yağ asitleridir. Yağ asitleri uzun hidrokarbon (-CH2-) zincirlerinden oluşur. Çoğu, insan hücrelerinde de sentezlenir. Bazıları...

Lipitler (Yağlar)

Yapısında; karbon, hidrojen ve oksijen atomları vardır. Bazı yağ çeşitlerinde ek olarak azot, fosfat ve kükürt atomlarını da bulunabilir. Karbonhidratlara...

Polisakkaritler (Kompleks Şekerler)

Çok sayıda glikoz molekülünün, dehidrasyon sentezi ile zincirleme olarak glikozit bağları ile bağlanması sonucu oluşmuş polimer şekerlerdir. Polisakkaritler oluşurken, her bağlanma...

Disakkaritler

Monosakkarit (heksoz) moleküllerinden iki tanesinin, dehidrasyon sentezi sonucunda, glikozit bağıyla (bir çeşit kovalent bağ) birleşmesiyle oluşmuş şekerlerdir. Glikozit bağının kurulması...

Monosakkaritler

Sindirim (hidroliz) yoluyla daha küçük birimlere parçalanmazlar. Büyük yapılı karbonhidratların yapı birimleridir. Yapısında bulunan karbon atomu sayısına göre gruplara ayrılırlar....

Karbonhidratlar ve Görevleri

Yapısında; karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını bulunduran ve (CH2O)n genel formülüne sahip bileşiklerdir. Bu formülde, “n” yerine “5” veya “6”...

Organik Bileşikler

Organik bileşikler canlıda yapı maddesi, enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapar. Organik moleküllerin yapı birimlerine monomer denir....

Mineraller

Mineraller besinlerle birlikte mutlaka almamız gereken inorganik maddelerdir. Organizmalarda, ATP enerjisinin eldesinde kullanılmazlar. Ancak, bir çok molekülün yapısını oluştururlar. Bazı...

Tuzlar

Bir asit ile bir baz tepkimeye girdiğinde; asidin hidrojen iyo- nu ve bazın hidroksil iyonu birleşir. Nötrleşme tepkimesi de- nilen,...

Sonraki Sayfa »

Biyoloji ders notlarını, konu anlatımı ve soru çözümleri videolarını sitemizde bulabilir ve bizi takip ederek Ygs ve Lys sınavlarına hazırlanabilirsiniz.