Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Biyografi - Otobiyografi, Türk Dili ve Edebiyatı

Otobiyografi – Anı

 • Otobiyografi anı türüyle benzerlik gösterir fakat bazı yönlerden ondan ayrılır.
 • Otobiyografinin anıdan en önemli farkı genellikle kronolojik bir sıra izlenmesi ve kendisini anlatan kişinin ilk günlerden itibaren kaleme almasıdır.
 • Otobiyografi daha çok yazan kişi hakkında bilgi verir, anı ise kişinin çevresi hakkında da önemli bilgiler verir.
 • Otobiyografide merkez, yazarın kendisidir, yazar kendi yaşamı ve başından geçen olayları aktarır. Anı aracılığıyla bir dönemin, bir sürecin genel durumu, o süreci paylan kişiyi kapsayacak şekilde aktarılarak aydınlatılır.

Otobiyografi – Öz Geçmiş

 • Otobiyografi, resmî bir metin değildir ama öz geçmiş, resmî bir metindir.
 • Otobiyografi edebî bir türdür öz geçmiş ise tamamen bilgilendirici ve öğretici bir metindir.
 • Otobiyografi öznel, öz geçmiş ise nesnel bir metindir.
 • Otobiyografi birçok olaya, o olayların yarattığı duygulara, farklı yaşantı ve kişilerin bıraktığı izlere; öz geçmiş ise resmî bilgilere dayanır.
 • Otobiyografi daha uzun, daha ayrıntılı ve anıların ya da kişiye özgü başka bilgilerin de bulunabildiği bir yazı türüdür. Oysaki öz geçmişte kısalık, mesleki bilgiyi gösteren belgeler, kayıtlar, resmiyet esastır.

Otobiyografi – Biyografi

 • Biyografide nesnellik, otobiyografide öznellik vardır.
 • Biyografide belge, otobiyografide hafıza önemlidir.
 • Biyografi dış dünya, otobiyografide iç dünya öne çıkar.
 • Biyografide üçüncü kişi, otobiyografide birinci kişili anlatım vardır.
 • Biyografide dolaylı, otobiyografide doğrudan anlatım vardır.
 • Biyografi tanıtılan kişiyi çevresiyle ele alır, otobiyografide kişi kendisini anlatır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar