DOĞAL SİSTEMLER


BEŞERÎ SİSTEMLER


KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER


ÇEVRE VE TOPLUM
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi