9. Sınıf Kimya

İyonlaşma Enerjisi Nedir?

Gaz haldeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji miktarıdır. E3 > E2 > E1 ( E–> elektron...

Elektron İlgisi Nedir?

Gaz halindeki atomun elektron alması sırasındaki ısı değişimine Elektron İlgisi denir. Elektron ilgisi ne kadar büyükse meydana gelen ısı değişimi o...

Elektronegatiflik

Bir atomun elektronları çekme gücüdür. Elektronegatifliği en fazla olan element Flor’dur. Yani elektronegatiflik flora (F) doğru artar. (Yani ametalik özelliğin...

Elementlerin Sınıflandırılması

Aynı tür atomlardan oluşan maddeler element olarak kabul edilmektedir. Günümüzde son keşifler ile birlikte toplam 118 elementin varlığı bilinmektedir. Elementlerin...

Elektron Dizilimi ve Atomların Kararlılığı

Soy gazlar kararlı element atomlarıdır ve bileşik oluşturma yani elektron alma, verme ya da ortaklaşma eğilimleri yoktur. Ancak soy gazların...

Periyodik Sistemde Yer Bulma

Modern periyodik sistem, elementlerin atom numaralarına göre oluşturulmuştur. Ancak nötr haldeki proton sayısı elektron sayına eşit olduğundan ve her farklı...

Periyodik Sistemde Grupların Özellikleri

Aynı dikey sıradaki elementleri gösterir. Günümüzdeki periyodik sistemde 18 tane grup vardır. Ancak her gruptaki element sayısı eşit değildir. Aynı...

Periyodik Sistemde Periyotların Özellikleri

Aynı yatay sıradaki elementleri gösterir. Günümüzdeki periyodik sistemde 7 tane periyot vardır. Ancak her periyottaki element sayısı eşit değildir. 1....

Modern Periyodik Sistem

Günümüzde kullandığımız periyodik sistem son olarak Glenn Seaborg tarfından düzenlenmiştir. Bugünkü hâliyle periyodik sisteme eklenebilecek en büyük atom numaralı element...

Henry Moseley ve Modern Periyodik Sistem

1913 yılında İngiliz bilim insanı Henry Moseley, bazı atomlar üzerine gönderdiği elektronları, atomun X -ışını yaymasına neden olduğunu farketti. Ancak...

Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer Periyodik Sistem

Periyodik Sistem (Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer) 1869 yılında Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev ve 1870 yılında Alman kimyacı Lothar Meyer...

Oktavlar Kuralı (John Newlands)

1864 yılında John Newlands bilinen elementleri atom ağırlıklarına göre sıralayıp özelliklerini karşılaştırmıştır. Her elementten sonra gelen sekizinci elementin özelliklerinin ilk...

Tellürik Spiral (Alexandre de Chancourtois)

1862 yılında Chancourtois yayınladığı bir makalesinde bazı elelementleri, iyonları ve bileşikleri artan atom ağırlıklarına göre bir silindir üzerine spiral oluşturacak...

Triadlar Kuralı (Johann Döbereiner)

40 civarında elementin bilindiği 19. yüzyıl başlarında Alman kimyacı J.W. Döbereiner bazı elementler arasındaki bazı benzer özellikler belirleyerek 1829 yılında...

İzotop, İzoton, İzobar Atomlar ve İzoelektronik Tanecikler

EŞİT NİCELİKLERİNE GÖRE ATOMLARIN SINIFLANDIRILMASI Farklı atomlar içerdikleri bazı tanecik sayılarının eşit olmasına göre farklı isimler alırlar. İzotop Atomlar Çekirdeklerindeki...

Nötr Atom, Anyon ve Katyon (İyon)

Nötr Atom: Atomun katmanlarında bulunan elektron sayısı ile çekirdeğinde bulunan proton sayısı eşit ise pozitif yük sayısı, negatif yük sa- yısına...

Kütle Numarası

Elektronun kütlesi proton ve nötronların kütlelerine göre çok kü- çüktür. Bu nedenle atomun kütlesi ifade edilirken elektronların kütlesi ihmal edilir....

Atom Numarası

Farklı element atomlarının çekirdeklerinde farklı sayılarda proton bulunmaktadır. Yani proton sayısı bir element için karakteristiktir. Yani proton sayısı atomun, dolayısıyla...

Atom Altı Tanecikler

Faraday’dan sonra yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda bir önceki bölümde anlatılan atom teorilerinin sırasıyla ortaya konmasıyla devam etmiş ve günümüzdeki atom...

Elektroliz

Elektrik enerjisinin madde üzerindeki etkilerini araştıran Michael Faraday maddelerin yapısında yüklü tanecikler ile ilgili olarak daha somut bulgulara ulaşmıştır. Katotta...

Madde ve Elektriksel Yük

Sürtünme yoluyla oluşan elektriklenme olayları maddelerin elektrikli yapıda olduğunu, yani elektrik yükü taşıyan daha küçük parçacıklardan oluştuğunu göstermektedir. İngiliz bilim...

Elektron Katman Dizilimi

Atomun yapısında çekirdek çevresinde elektronların dönüp dur- makta olduğu temel enerji seviyeleri katman olarak adlandırılır. Her katmanda bulunabilecek elektron sayısı...

Modern Atom Teorisi

Önce Rutherford ve ardından Bohr’un ortaya attığı atom modellerinde atomun pozitif yüklü bir çekirdeğinin olduğu deneysel yollarla kanıtlandı. Bohr Atom...

Bohr Atom Modeli

BOHR ATOM MODELİ Rutherford`un oluşturduğu atom modelinde elektronlar için sadece çekirdek dışındaki boşlukta dağıldıkları ve çekirdek etrafında büyük bir...

Kesikli Spektrumlar

Beyaz ışığın oluşturduğu sürekli spektrum üzerinde az ya da çok bazı dalga boylarındaki ışınlar görünmediği zaman yansıtıldıkları bir siyah ekran...

Beyaz Işığın Spektrumu

Güneş ışığı beyaz ışıktır. Ancak yapısında doğrudan fark edemediğimiz binlerce farklı dalga boyuna sahip ışık vardır. Güneş ışığı ince bir...

Işık ve Dalga Boyu

Işık, ses ve ısı gibi madde olmayan ancak birer enerji olan kavramlar bir yerden başka bir yere hareket ederken oluşturdukları...

Rutherford Atom Modeli

Rutherford Atom Modeli  iyonu bazı radyoaktif atomların çekirdeklerinden yayılan bir ışıma türüdür ve alfa ışıması olarak adlandırılır. Bu parçacığın...

Thomson Atom Modeli

Thomson Atom Modeli William Crooks`un katot tüpleri ile yaptığı deneysel çalışmalar .John Thomson tarafından geliştirilerek tüpte oluşan katot ışınlarının...

Dalton Atom Modeli

İngiliz bilim insanlarından John Dalton elementler arasında oluşan bileşiklerde birleşme oranlarını inceleyerek yaklaşık 2000 yıl önce Democritus’un ortaya attığı atom...

Sonraki Sayfa »