Nakarat ve Söyleyici


Kategoriler: Şiir, Şiirde Kavramlar, Türk Dili ve Edebiyatı

NakaratŞiirde bir ya da birden çok dizenin hiç değiştirilmeden tekrar edilmesidir. Başta halk şiirimiz olmak üzere şiirimizde örneği çok görülen ahenk ögelerinden biridir. Asıl konunun işlendiği bentlerden sonra yapılan ve genel olarak nakarat adı verilen bu tekrarlara halk şiirinde bağlama ya da kavuştak denir.

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece (Nakarat)
Bilmiyorum ne iıâldeyim
Gidiyorum gündüz gece (Nakarat)

SöyleyiciŞiirde konuşan, olayları yaşayan ve okur tarafından sesi duyulan, şairin ürettiği kurgusal kişilik “söyleyici” olarak adlandırılır. Hikâye ve roman gibi türlerde olay veya durumlar nasıl bir “anlatıcı“nın bakış açısından aktarılıyorsa şiirde de “söyleyici” aynı işlevi üstlenir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi