Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Şiirde Kavramlar, Türk Dili ve Edebiyatı

Nakarat

Şiirde bir ya da birden çok dizenin hiç değiştirilmeden tekrar edilmesidir. Başta halk şiirimiz olmak üzere şiirimizde örneği çok görülen ahenk ögelerinden biridir. Asıl konunun işlendiği bentlerden sonra yapılan ve genel olarak nakarat adı verilen bu tekrarlara halk şiirinde bağlama ya da kavuştak denir.

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece (Nakarat)
Bilmiyorum ne hâldeyim
Gidiyorum gündüz gece (Nakarat)

Söyleyici

Şiirde konuşan, olayları yaşayan ve okur tarafından sesi duyulan, şairin ürettiği kurgusal kişilik “söyleyici” olarak adlandırılır. Hikâye ve roman gibi türlerde olay veya durumlar nasıl bir “anlatıcı“nın bakış açısından aktarılıyorsa şiirde de “söyleyici” aynı işlevi üstlenir.] }

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye vardır?
A) Uykuya varmak için bu hazin günde erken
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken
B) Bir sarsıntı uyandım uzun süren uykudan
Geçiyordu ara yola benzer bir sudan
C) Şişesi is bağlamış bir Iambanın ışığı
Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı
D) Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı
E) Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana
Bir menzile vararak atları çektik hana


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar