Öz Geçmiş Yazma Aşamaları

Soru: Biyografi ile otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır”.
A) Biyografide belgeler, otobiyografide bellek önemlidir.
B) Biyografide nesnellik, otobiyografide öznellik ağır basar.
C) Biyografi 1. tekil kişinin, Otobiyografi 3. tekil kişinin ağzından anlatılır.
D) Biyografi kişinin dış dünyasına, otobiyografi iç dünyasına yöneliktir.
E) Biyografide dolaylı, otobiyografide doğrudan anlatım söz konusudur.
Soru: "Biyografi" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 3. kişinin ağzından anlatılır.
B) Eskiden bu türe tercümei hal adı verilirdi.
C) Belgelere dayanılarak yazılır.
D) Divan edebiyatındaki şuara tezkireleri biyografi niteliği taşır.
E) Daha çok kişinin iç dünyasına yöneliktir.
Soru: "Biyografi" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Anlatılanlar kronolojik sıra içinde verilir.
B) Divan edebiyatındaki karşılığına tezkire denir.
C) Okuyucuya bilgi verme, izlenim kazandırma amacı yoktur.
D) Öyküleme ve açıklama tekniğinden yararlanılır.
E) Anlatılan kişinin özellikle yaşamı, eserleri, kişiliği, görüşleri konu edilir.
Soru: Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir portre yazısından alıntılanmıştır.
B) Anlattığı kişinin fiziksel özellikleri betimlenirken ruhsal yönleri de sezdirilmiştir.
C) Benzetme sanatına yer verilmiştir.
D)Tartışmacı anlatım özellikleri yer almaktadır.
E) Dostoyevski ile yaşamış olduğu coğrafya arasında bir uyum içinde olduğu anlatılmıştır.
Soru: Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.?
A) Betimleyici anlatım tekniği kullanılmıştır.
B) Sanatçının kendi yaşadığı olaylar anlatılmıştır.
C) Bir şairin hayat hikâyesinin bir bölümü anlatılmıştır.
D) Anlatım sorularla düşündürme niteliği taşımaktadır.
E) Anlatıcı ikinci kişidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi