Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

Haritalarda yeryüzü şekillerinin gösterilmesi

Kabartma Yöntemi

  • Gerçeğe en yakın yöntemdir.
  • Taşınması zor, yapım maliyeti fazla olduğu için pek kullanılmaz.
  • Üç boyutlu gösterim sağlar.İzohips Yöntemi

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğirilerdir.

Renklendirme Yöntemi  • Renk tonu koyulaştıkça yükselti de artar.
  • Renkler yükselti basamaklarını gösterir.

Gölgelendirme Yöntemi

Gölgelerin koyu ya da açık olması eğim hakkında bilgi verir.

Eğimli yerler koyu gölge ile gösterilir.

Tarama (Çizgi) YöntemiEğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler kısa, sık ve kalındır.

Çizgilerin uzun, ince ve seyrek olduğu yerlerde eğim azdır.

Eğimin olmadığı yerler boş bırakılır ya da noktalar konulur.

Örnek: 

Bir Türkiye fiziki haritasında genel olarak,

Gediz Nehri’nin yeşil ve tonları
Sakarya Nehri’nin sarı ve tonları
Fırat Nehri’nin kahverengi ve tonlarıüzerinde akış gösterdiği tespit edilmiştir. Söz konusu bu akarsuların farklı renk tonları üzerinde gösterilmesi aşağıdaki verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Toprak koşullarıyla B) Yükselti özellikleriyle C) Su toplama havzasıyla D) Akarsu debisiyle E) İklim koşullarıyla

Çözüm: Renklendirme yöntemiyle çizilmiş Türkiye haritasında renkler yükselti basamaklarını gösterir. Yeşil (ova), sarı (plato), kahverengi (dağ) demek yanlıştır. Bundan dolayı Cevap: “B” Seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi