Doğal Afet ve Türleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

DOĞAL AFET

Can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına denir.

Doğal tehlike: Can ve mal kayıplarına yol açmayan doğal afetlere denir.

Doğal afetlerin nedenleri; Yeryüzü şekilleri, iklim özellikleri, jeolojik yapı, insan faktörü

DOĞAL AFET TÜRLERİ

Not: Ağaçlandırma çalışmaları erozyonu önler fakat heyelanı önleyemez, sadece yavaşlatır.

Türkiye’de heyelanların %65’i ilkbaharda gerçekleşir. Bu durumun nedeni; yağışların ilkbaharda artması ve eriyen kar sularının toprağa sızarak toprağın suya doygun hale gelmesidir. Türkiye’de heyelanlar en fazla Karadeniz Bölgesi’nde görülür.Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen koyu renkli yerlerden hangisinde heyelan sonucu can ve mal kayıplarının sıkça yaşanması beklenir?

A) I  B) ıı  C) ııı  D) ıv  E) v

çözüm

Yeryüzünde heyelan afetinin sıkça yaşandığı yerlerin başında Güneydoğu Asya gelir. İlkbahar ve yaz yağışlarıyla doygun hale gelen killi toprak eğim boyunca akar ve heyelan olayı yaşanır. Cevap: "E" şıkkıdır.


Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu toprağı koruyucu tabaka yok olur. Buna bağlı olarak sel suları ve rüzgarın
etkisiyle toprak süpürülerek başka yerlere taşınır bu olaya erozyon denir.

Aşağıdakilerden hangisi toprak erozyonunun fazla olduğu yerlerin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Kurak ve yarı kurak bölgelerdir
B) Bitki örtüsü cılızdır
C) Kimyasal çözülme fazladır
D) Sıcaklık farkı fazladır
E) Toprak kuru ve gevşek yapılıdır


Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için yapılan çalışmalardan değildir?

A) Tarlaların eğime dik sürülmeli
B) Ormanlarda hayvanlar otlatılmamalı
C) Toprak nadasa bırakılmalı
D) Anız örtüsü yakılmamalı
E) Meralar aşırı otlatılmamalı


Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemler arasında değildir?

A) Yangına neden olabilecek maddeler kullanılmamalı
B) Deprem tahmin istasyonları kurulmalı
C) Yapılar depreme karşı dayanıklı olmalı
D) Acil durum çantası bulundurulmalı
E) Deprem tatbikatları yapılmalı


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar