Sıcak Kuşak İklimleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

SICAK İKLİM KUŞAKLARI

Ekvatoral İklim • Ortalama sıcaklık 23o – 25oC’dir
 • Yağış fazladır
 • Sıcaklık farkı azdır

Savan İklimi

 • Ortalama sıcaklık 20oC’dir
 • Yazları yağışlıdır

Çöl İklimi

 • Günlük sıcaklık farkı çoktur
 • Nem azdır
 • Alçalıcı hava hareketleri etkilidir

Muson İklimi

 • Yazları yağışlıdır

Dünya’nın hemen hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklim bulunmaktadır. Yeryüzünde etkili olan iklim tiplerinin berlirlenmesinde sıcaklık ve yağış önemli rol oynar. Yeryüzünde sıcaklık ve yağışın dağılışında büyük farklar vardır.

EKVATORAL İKLİM

 • 10o Güney ve 10o Kuzey enlemleri arasında görülür.
 • Güneş ışınları genellikle dik ya da dike yakın açılarla gelir.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması 25oC’nin üstündedir.
 • Yıllık sıcaklık farkı 2o– 3o’dir.
 • Yıllık yağış miktarı 2000 mm’nin üstündedir.
 • Konveksiyonel yağış görülür.
 • Her mevsim yağışlıdır.
 • Yağışların fazla olması ve yüksek sıcaklık kimyasal çözünmeyi arttırmıştır.
 • Sürekli yükselici hava hareketleri etkilidir.
 • Bitki örtüsü, bütün yıl yeşil kalan sık, uzun boylu, geniş yapraklı gür yağmur ormanlarıdır.
 • Ekvatoral bölgede 1000 metrenin altındaki yerlerde sık orman örtüsü, bataklıklar, yüksek sıcaklık ve nem sebebiyle nüfus seyrektir.

Ekvatoral İklim;

 • Amazon Havzası
 • Kongo Havzası
 • Filipinler
 • Malezya
 • Endonezya
 • Papua Yeni Gine’de etkilidir.Muson İKLİMİ

Muson rüzgarlarının etkili olduğu alanlarda görülür.

Yıllık sıcaklık ortalaması 15-20 oC arasındadır.

Yıllık sıcaklık farkı 10oC’dir.

Yazları yağışlı, kışları kuraktır.

Bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlardır.

Yağışlar yer şekillerine bağlı olarak orografik yağışlardır.

Yağış rejimi düzensizdir.

Yağış miktarının % 85’i yaz aylarında düşer.

Doğal bitki örtüsü kışın yaprağını döken, yazın yeşeren ormanlardır.Dünya nüfusunun 1/3’ünden fazlası bu iklim bölgesinde toplanmıştır.

ÇÖL İKLİMİ

 • Dönenceler çevresinde görülür.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir.
 • Günlük sıcaklık farkı fazladır.
 • Mutlak ve bağıl nem çok düşüktür.
 • Yağış ve nem çok azdır.
 • Belirli bir yağış rejimi yoktur.
 • Bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir.
 • Mekanik çözülmenin en fazla olduğu iklimdir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi