Göçler, Nedenleri ve Sonuçları Tyt Coğrafya


Kategoriler: Coğrafya, Tyt Coğrafya

Göçler, Nedenleri ve Sonuçları

Göçler bir nüfus hareketidir. Bir bölgede oturan insan veya insan gruplarının geçici veya kalıcı olarak çeşitli sebeplerden dolayı başka bir yere gitmek suretiyle yaptıkları yer değişikliğidir. Göçler insanlık tarihi kadar eskidir. Örneğin MÖ 150 bin yıllarından itibaren Doğu Afrika’dan Güneybatı Asya – Orta Doğu’ya göç ettiği sanılan insanlar var iken MÖ 20 binlerde buzullaşma döneminde karasal bir köprü hâline gelen Bering Boğazı’ndan Amerika tarafına geçtiği sanılmaktadır.

Avcılık ve toplayıcılık yapan insanların zamanımızdan yaklaşık 40 bin yıl önce Avrupa Kıtası’na göç ettiği, yapılan araştırmaların bir sonucudur. Her ne olursa olsun insanoğlu temel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamak için yeni yerler aramış, bunun sonucunda bulunduğu mevkiyi terk ederek göç hareketine bir şekilde katılmıştır. Üretici olan ilk insanlar tarım ve hayvancılığa elverişli ve uygun iklim koşullarının olduğu yerlere göç etmiş, yeni yurtlar aramıştır. Yakın geçmişte ise çok farklı nedenlerle göçler ortaya çıkmıştır.

Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

Bir yerdeki nüfus ile o yörenin geçim kaynakları arasında sıkı bir ilişki vardır. Hangi şekilde olursa olsun bir yörede nüfusun fazlaca artması beslenme veya geçim kaynaklarının artmaması hâlinde göç kaçınılmaz bir olaydır. Kaynakların fazlaca artması sonucu ise nüfus az ise bölge dışından göç alması ile sonuçlanır.

GÖÇLERİN NEDENLERI

Doğal Nedenler

 • İklim değişmeleri
 • Şiddetli kuraklıklar
 • Erozyon, Heyelan
 • Volkanizma, Depremler
 • Sel ve taşkınlar

Ekonomik Nedenler

 • İş imkânları
 • Doğal kaynakların zenginliği
 • Sanayi- Turizm
 • Daha yüksek gelir elde etme

Sosyal Nedenler

 • Eğitim
 • Sağlık
 • Kültürel hizmetler
 • Dini inançlar
 • Spor aktiviteler

Siyasal Nedenler

 • Savaşlar
 • Rejim değişmeleri
 • Baskı ve zulümler
 • Nüfus Mübadeleleri
 • Etnik sorunlar

Sonuç olarak göç, nüfus ile kaynaklar arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla yapılan bir nüfus hareketidir. Göç hareketi çoğu kez dengeli olamaz. İnsanların etkileşime girmesi ve psikolojisi ile motivasyonu bazen beklenenin çok üzerinde bir gücü doğurabilir. Bu durum da kaynak – nüfus dengesi sağlanamaz bir durum alır. Dünya’da tarihi süreçte çok çeşitli göç hareketleri yaşanmıştır. Doğal, sosyal, siyasal ve ekonomik faktörlerin etkisiyle göçler olmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar