Atmosferin Katmanları Tyt Coğrafya


Kategoriler: Coğrafya, Tyt Coğrafya

Atmosferin Katmanları

Troposfer

 • Yere temas hâlinde bulunan, içinde yaşadığımız atmosfer katıdır.
 • Gaz yoğunluğu en fazladır. Toplam gazların %75’i bu katta bulunur.
 • Su buharının yaklaşık tamamı bu kattadır.
 • Ortalama kalınlığı 12 km’dir. Kutuplarda ince, Ekvator’da kalındır.
 • Yerden yükseldikçe sıcaklığı 200 m’de 1 Co azalır. Çünkü Troposfer alttan ısınır.
 • İklim olayları bu katta görülür.

Stratosfer

 • Üst kısmında bulunan ozon tabakası mor ötesi ışınları tutarak zararlı ışınların (ultraviyole) Dünya’ya ulaşmasını önler. Bu olay bu katta ısınmaya sebep olur.
 • Stratosferin alt kısmındaki -50oC’lik sıcaklık ozonosferde +80oC’ye ulaşır.

Mezosfer

 • Gök taşlarını (meteorları) tutar ve parçalanıp yanmasını sağlar.
 • Kalınlığı 80 km’ye kadar devam eder.

Termosfer (İyonosfer)

 • Kalınlığı fazla, yoğunluğu azdır. Kütlesi azdır.
 • Buradaki gazlar hidrojen ve oksijen iyonlarına ayrılmıştır.
 • Kısa dalga boyundaki ışınları tutarak ısısı artar.
 • Radyo dalgalarını iletir.

Ekzosfer

 • Bu katta gaz yoğunluğu en azdır.
 • Kalınlığı en fazla olan bölümdür.

Ay’da Atmosfer Olmadığı İçin,

 • Canlı yaşamı yoktur.
 • Gündüzleri aşırı sıcak (130oC), geceleri ise aşırı soğuk (-173oC) olur.
 • Çok kuvvetli mekanik çözülme görülür, toprak kül gibidir.
 • Gölge yerler tam karanlık ve çok soğuktur.
 • Gökyüzü simsiyahtır.
 • Her gün yüzlerce meteor yüzeyine düşer ve yüzeyinde binlerce krater vardır.
 • Sis, bulut, yağmur, kar, rüzgâr ve atmosfer basıncı gibi meteorolojik olaylar görülmez.
 • Güneş’ten gelen morötesi gibi zararlı ışınlar yüzeyine kadar ulaşır.
 • Sesler yayılamaz ve hiçbir ses duyulmaz.
 • Yanma olayı gerçekleşemez.

Dünya’da Atmosfer Olduğu İçin,

 • Canlı yaşamı vardır.
 • Geceyle gündüz sıcaklık farkı azdır.
 • Sadece kurak ve yarı kurak bölgelerde ölçülü mekanik çözülme oluşur.
 • Gölge yerler aydınlık ve sıcaklık farkı azdır.
 • Gökyüzü mavidir.
 • Meteorlar yere ulaşmadan parçalanarak toz olarak atmosfere karışır.
 • Meteorolojik olaylar görülür.
 • Atmosfer zararlı ışınları tutarak yere ulaşmasını engeller.
 • Sesi atmosfer taşır.
 • Oksijen sayesinde yanma gerçekleşir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar