Türkiye’de Yağış ve Nemlilik Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

TÜRKİYE’DE NEMLİLİK VE YAĞIŞ

1) Mutlak nemin dağılışı • Belli bir sıcaklıktaki havada bulunan neme mutlak nem denir.
 • Mutlak nemin dağılışında denizellik ve karasallık etkilidir.
 • Mutlak nemin fazla olduğu yerler kıyı kesimlerdir.
 • Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında mutlak nem fazladır.
 • İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde mutlak nem azdır.
 • Kıyı bölgelerimizde yaz aylarında buharlaşmanın artmasına bağlı olarak mutlak nem artar.

2) Maksimum nemin dağılışı

 • Belli bir sıcaklıktaki havanın en fazla taşıyabileceği neme maksimum nem denir.
 • Maksimum nemin dağılışı sıcaklık ile doğru orantılıdır.
 • Ülkemizde sıcaklığın arttığı dönemlerde ve yerlerde maksimum nem de artar.

3) Bağıl nemin dağılışı

Bağıl nem mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem denir.

 • Bağıl nemin dağılışını mutlak nem ve maksimum nem belirler.
 • Ülkemizde bağıl nem kış aylarında fazla, yaz aylarında azdır.
 • Kıyı bölgelerimizde bağıl nem iç bölgelerimize göre daha fazladır.

Türkiye’de Yağışın Dağılışı

 • Türkiye’de yağışın dağılışını yükselti, dağların uzanışı, denize göre konum ve hakim rüzgar yönü etkiler.
 • Yükseltinin arttığı yerlerde yağışlar artar.

Örnek: Menteşe Yöresi, Hakkari Bölümü

 • Türkiye genel olarak Akdeniz ikliminin yağış rejimi etkisi altındadır.
 • Kıyıdan iç kesimlere doğru yağışlar azalır.
 • İç kesimlerde ve doğu bölgelerinde kış aylarında kar yağışı görülür.
 • Türkiye’de en fazla cephe yağışları görülür. Bu durumun nedeni Türkiye’nin genel olarak Akdeniz iklim bölgesinde yer almasıdır.
 • Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin denize bakan yamaçlarında dağlar kıyıya paralel uzandığı için yağış miktarı fazladır.
 • Ege kıyılarında nemli hava iç kısımlara girebilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi