Harita Çeşitleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

HARİTA ÇEŞİTLERİ

1) Ölçeklerine Göre Haritalar

A) Büyük Ölçekli HaritalarPlan: Ölçeği 1/20.000’den daha büyüktür.
Topoğrafya: Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arası haritalardır.

B) Orta Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arası haritalardır.

C) Küçük Ölçekli HaritalarÖlçeği 1/500.000’den daha küçük haritalardır.

Büyük Ölçekli Haritalar —> 1/150.000 (Konya gibi)

 • payda küçüktür
 • ayrıntı fazladır
 • hata oranı azdır
 • bozulma azdır
 • düzlemde kapladığı alan fazladır
 • dar alanları gösterir
 • izohips arası yükselti farkı azdır

2) Kullanım Amacına Göre Haritalar

Fiziki haritalar: Yerşekillerinin gösterildiği haritalardır.Örnek: Ağrı Dağı’nın yükseltisi, Çukurova tespit edilebilir.

Siyasi haritalar: Bir ülke, bölge, il, sınırlarını yerleşim merkezlerinin gösterildiği haritalardır.

Örnek: Muğla-Aydın sınırı tespit edilebilir.

Not: Bu haritalardan yararlanarak alan ve uzunluk hesaplanır, yön ve koordinat bulunur. Ayrıca, fiziki haritalardan eğim, profil ve yükselti bulunur.

Beşeri – ekonomi haritaları: Nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık gibi faaliyetlerin gösterildiği haritalardır.Örnek: Türkiye’de nüfusun tarımsal faaliyetlerin dağılışı tespit edilebilir.

Özel haritalar: Bir kuruma ait olan haritalardır. Bir konunun uzmanı tarafından hazırlanır.
(Meteoroloji, hazine, askeri haritalar gibi…)

Bir haritada olması gerekenler:

 • Başlık
 • Yön oku
 • Koordinat
 • Kullanım amacı
 • Lejand
 • Ölçek

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi