Türkiye’nin İklimi Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Matematiksel konum (enlem)
 • Yerşekilleri (yükselti, bakı)
 • Rüzgarlar
 • Etrafındaki basınç merkezleri
 • Etrafındaki kara kütleleri
 • Etrafındaki denizlerin etkisi

TÜRKİYE’DE SICAKLIK

Türkiye’de sıcaklığın dağılışını: Kuzey-güney yönünde enlem, doğu-batı yönünde denizden uzaklık ve yükselti etkiler.

Türkiye’de yıllık sıcaklık farkları dağılışı

 • Kıyı kesimlerde denizellikten dolayı yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır
 • İç kesimlerde karasallıktan dolayı yıllık sıcaklık farkı fazladır
 • Doğu bölgelerinde yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır (karasallık)
 • En az sıcaklık farkı Karadeniz Bölgesi’ndedir

TÜRKİYE’DE BULUTLU GÜN – GÜNEŞLİ GÜN SAYISI

 • Güneşli gün sayısı genel olarak güneyden kuzeye doğru azalır.
 • Türkiye’de bulutluluk oranının en fazla olduğu bölge Karadeniz en az olduğu ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.
 • Türkiye’de güneşli gün sayısı en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, en az ise  Karadeniz Bölgesi’ndedir.

TÜRKİYE’DE SİS OLAYI

 • Sis, ülkemizde sonbahar sonu ve kış başlarında sıkça görülmektedir.
 • Marmara Bölgesi sisin en çok görüldüğü bölgedir.
 • Karadeniz’de her mevsim sis görülebilir.
 • Akdeniz ve Ege kıyılarında sis olayına az rastlanır.
 • Sis Türkiye’de ulaşımı olumsuz etkilemektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar