Türkiye’de Yağış Tipleri Tyt Coğrafya


Kategoriler: Coğrafya, Tyt Coğrafya

Türkiye’de Yağış Tipleri

Türkiye’de yağışlar genel olarak sonbahar – kış döneminde yoğunlaşmıştır. Bunun temel sebebi Akdeniz iklim kuşağında olması ve sonbahardan itibaren soğuk ile sıcak cephenin 30o – 40o enlemleri üzerinde karşılaşmasıdır. Dağların kıyıya paralel uzandığı özellikle  Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde orografîk yağışlar yaygındır. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu düzlükleri ile Erzurum – Kars ve Trakya’da ilkbahar mevsiminde konveksiyonel yağışlar görülür. Şimdi bu yağışları ayrıntılı ele alalım.

1. Yamaç(Orografik)Yağışları: Karadeniz Dağları ile Toros Dağları’nın denize bakan yamaçlarında, Trakya’da Yıldız Dağları’nın kuzeydoğu yamaçlarında, Ege’de Muğla – Menteşe Yöresi’nde yamaç yağışları daha fazladır.

2. Konveksiyonel (Yükselim) Yağışlar: Özellikle İç Anadolu’da ilkbahar yağışları, Trakya, Güneydoğu Anadolu’da ve Çukurova’da ilkbahar yağışları yükselim yağışları şeklindedir. Ayrıca Erzurum – Kars ve Ardahan platolarında yaz yağışları genellikle yükselim yağışları
şeklindedir.

3. Cephesel (Frontal) Yağışlar: Türkiye’de sonbahardan itibaren soğuk hava cepheleri kuzeyden yaklaşarak ülkemizdeki sıcak hava kütleleriyle karşılaşır. Sıcaklıkları düşürdüğü oranda nemli hava kütleleriyle karşılaştığı yerlerde cephe yağışlarına sebep olur. Ülkemizde kış yağışları genelde cephesel olmakla birlikte, Akdeniz iklim koşullarının yaşandığı Batı ve Güney bölgelerimizin yağışlarının yaklaşık %70’i bu şekildedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar