Soğuk Kuşak İklimleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

SOĞUK İKLİM KUŞAKLARI

Tundra İklimi

 • Yıllık sıcaklık farkı 35oC
 • Yağış az
 • Sıcaklık 0oC altında

Kutup İklimi

 • En yüksek sıcaklık 1oC
 • En düşük sıcaklık -45oC / 60oC
 • Yazın azda olsa yağış alır

TUNDRA İKLİMİ

 • 65-80o enlemleri arasında görülür.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması 0oC’nin altındadır.
 • En soğuk ay ortalaması -40oC kadardır.
 • Yılın büyük bir zamanında toprak donmuş haldedir.
 • Yaz sıcaklığının artması ile toprağın üst kısmındaki buzlar erir ve bataklıklar meydana gelir.
 • Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır.
 • Yağışlar konveksiyonel şeklindedir.
 • Minsk, Astragan ve samur gibi kürk hayvanları yetişir.
 • Doğal bitki örtüsü çalı, yosun ve yazın yeşeren kurakçıl otlardan oluşan tundralardır.

Tundra İklimi,
Asya Kıtası’nın kuzey kesimi
Sibirya
Kanada
Grönland ile Kuzey Amerika’nın kuzeyi
Bering Boğazı kıyılarında yaygındır.

KUTUP İKLİMİ

Sıcaklıklar yıl boyunca 0oC’nin altındadır.

En düşük sıcaklık ortalaması -50 / -60o civarındadır.

Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır.

Bitki örtüsü oluşmamıştır.

Zemin buzlarla kaplıdır.

Kutup İklimi
– Kutup noktaları çevresi
– Antartika
– Grönland’ın iç kesimleri

Örnek:
Aşağıda dört farklı iklim tipinin özellikleri verilmiştir.

*Bütün yıl yağışlı ve sıcaklık daima 20oC’nin üzerinde
*Her mevsim yağışlı, kışlar ılık, yazlar serin
*Yıllık yağış miktarı 250mm’nin altında, sıcak ve kurak
*Sıcaklık daima 0oC’nin altında, çok soğuk ve kurak

Aşağıdakilerden hangisi bu iklim tiplerinden biri değildir?

A) Okyanusal iklim B) Ekvatoral iklim C) Muşon iklimi D) Çöl iklimi E) kutup iklimi

Çözüm: Sorudaki iklim tiplerine ait özelliklere sırasıyla baktığımızda;

Sıcaklığın 20oC’nin üstünde olduğu ve sıcaklığın yüksek, yağışın fazla olduğu iklim Ekvatoral iklimdir.
Her mevsim yağışlı, kışları ılık, yazları serin iklim okyanusal iklimdir.
Yağış miktarının 250mm’nin altında sıcak ve kurak olduğu iklim çöl iklimidir.
Soğuk ve kurak, sıcaklıkların yıl boyunca 0“C’nin altında olduğu iklim ise kutup iklimidir.

Cevap: “C” şıkkıdır. _ ,.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar