Türkiye’de Sıcaklıklar ve indirgenmiş Sıcaklık Haritaları Tyt Coğrafya


Kategoriler: Coğrafya, Tyt Coğrafya

Türkiye’de Sıcaklıklar

Türkiye’de yıllık ortalama gerçek sıcaklık haritasına bakıldığında,

 • En yüksek sıcaklıklar Akdeniz ve Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde görülür.
 • Tüm kıyı bölgelerinde sıcaklık 10oC’den fazladır.
 • Kıyılardan iç kısımlara ve batıdan doğuya doğru sıcaklıklar azalır.
  Nedeni karasallık ve yükseltidir.
 • Orta Anadolu’da sıcaklıklar 8 – 12oC arasındadır.
 • Erzurum – Kars -Ağrı ve Hakkâri’de sıcaklıklar 8oC’den azdır.

a) Temmuz Ayı Gerçek Sıcaklıkları

 • En yüksek sıcaklıklar nem azlığı, karasallık ve enlemin etkisiyle Güneydoğu Anadolu’da görülür. (30oC’den fazla)
 • En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu ile çok yüksek dağlar üzerindedir. (10oC’den az)
 • Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklık 25oC’den fazladır.

b) Ocak Ayı Gerçek Sıcaklıkları

 • Sıcaklığın en düşük olduğu bölge Doğu Anadolu’dur.
 • Kıyılarda sıcaklık ortalaması 0oC’nin üstünde, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ise 6oC’den fazladır.
 • En soğuk yöreler Kars, Ardahan, Ağrı çevresindedir. (—10oC’den az)
 • Kıyılardan iç kesimlere ve doğuya doğru sıcaklık azalır. Temel sebepleri yükselti ve karasallıktır.

Türkiye’nin indirgenmiş Sıcaklık Haritaları

Bu haritalarda yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisi kaldırıldığından yükselti ile ilgili sebep – sonuç ilişkisi haritaların yorumunda kullanılmaz. Enlem, karasallık – denizellik ve nemlilik şartları ile ilgili yorumlar yapılabilir. (TYT’de daha çok bu haritaların yorumları ile ilgili sorularla karşılaşırsınız.)

a) Temmuz Ayı indirgenmiş Sıcaklık (İzoterm) Haritası

 • Sıcaklığın en yüksek olduğu yer Güneydoğu Anadolu’dur.
 • En düşük sıcaklıklar enlemin etkisiyle kuzey kıyılardadır. (24oC’den az)
 • Türkiye’nin batı yarısında sıcaklık doğu yarısından düşüktür. Doğusunda, güneyden kuzeye doğru sıcaklık enleme paralellik gösterir.
 • En düşük ile en yüksek sıcaklıklar arasındaki fark 10oC’den fazladır.
 • Güneydoğu Anadolu’nun Akdeniz’den sıcak olmasında nem azlığı ve karasallık etkilidir.

b) Ocak Ayı İndirgenmiş izoterm Haritası

Sıcaklıklar enleme uygunluk göstermez, daha çok kıyılardan iç kesimlere doğu karasallıktan dolayı azalır.

 • En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu’da Erzurum – Kars – Ağrı çevresinde görülür.
 • Bölge içi sıcaklık farklılaşması en fazla Doğu Anadolu’da, en az Marmara’dadır.
 • Doğu Karadeniz kıyıları; Batı Karadeniz ve Marmara kıyılarından sıcaktır. Nedeni nemliliğin fazla olmasıdır.
 • En yüksek sıcaklıklar Akdeniz kıyılarında görülür. (10oC civarında)
 • Batı kıyılar boyunca sıcaklığın güneye doğru artması enlem faktörü ile açıklanır.
 • En düşük ile en yüksek sıcaklıklar arasındaki fark 14oC’den fazladır.

c) Türkiye’de indirgenmiş Yıllık Sıcaklık Haritası

 • Genel olarak sıcaklıklar kuzeyden güneye doğru artar ve enleme az çok paralellik gösterir.
 • Akdeniz kıyılarında sıcaklık 18 – 19oC civarında iken Güneydoğu Anadolu’da 19 – 21 oC civarındadır.
 • En yüksek ile en düşük sıcaklıklar arasındaki fark 7 – 9oC civarındadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar