Yerküre’nin Katmanları Tyt Coğrafya

Yerküre’nin Katmanları Tyt Coğrafya

Kategoriler: Coğrafya, Tyt Coğrafya

Yerküre’nin Katmanları

1. Yer Kabuğu

Kalınlığı yaklaşık 60 – 70 km olan kabuk SİAL ve SİMA denilen iki bölümden oluşur.

a) SİAL: Kıtasal kabuk olarak bilinen SİAL daha çok silisyum ve alüminyum elementlerinden oluştuğundan bu ismi almıştır.

 • Yoğunluğu 2,7 – 2,8 gr/cm3 tür.
 • Kalınlığı kıtalar – dağlar üzerinde fazla iken okyanus tabanlarında incedir. Ortalama olarak 30 – 50 km kalınlıktadır.

b) SİMA: Okyanusal kabuk olarak adlandırılan SİMA daha çok silisyum ve magnezyum elementlerinden oluşmuştur.

 • Yoğunluğu SİAL’e göre fazladır ve 3.0 – 3,5 gr/cm3 arasındadır.
 • Kalınlığı okyanus hendeklerinde daha az olmakla birlikte 5 – 10 km civarındadır. Karalarda ince iken okyanuslarda kısmen daha kalındır.

2. Manto

Üst kısmını lav akıntıları veya konveksiyon akıntılarının oluşturduğu astenosfer oluşturur. Burada meydana gelen konveksiyon akıntıları
iç kuvvetlerin oluşmasında etkilidir.

 • Daha çok silikat minerallerinden oluşur.
 • Mantonun yoğunluğu 5 – 6 gr/cm3 tür.
 • Üst mantoda sıcaklıklar 1200oC’den fazladır.
 • İç kuvvetlerin oluştuğu merkezdir.
 • Alt mantoda demir ve magnezyum oranı artar.
 • Derinliği ortalama 2900 km’ye kadar devam eder.

3. Çekirdek

Manto katının altında bulunan çekirdektir. Dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere iki bölümden oluşur.

 • Dış çekirdek kıvamlı bir sıvı hâlindedir. Nikel, demir ve magnezyum elementleri fazladır.
 • İç çekirdek katı özellik gösterir ve nikel ile demir elementleri daha fazladır.
 • Dış çekirdekte yoğunluk 10 gr/cm3 civarındayken iç çekirdekte 13,4 gr/cm3 dolayındadır.
 • Sıcaklık iç çekirdekte 5000 – 6000 oC civarındadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar