Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tyt Coğrafya


Kategoriler: Coğrafya, Tyt Coğrafya

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS); mekânsal verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve görüntülenmesine dayalı bir sistemdir. Bilgisayar Teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak başlayan CBS uygulamaları geçmişten günümüze sürekli gelişmektedir.

CBS’nin en önemli özelliği araştırma ve planlama sürecini kısaltarak bir konu hakkındaki karar verme sürecini kısaltmasıdır. Bu durum zamandan tasarruf sağladığı gibi harcamaların azaltılmasında, daha az çalışanla aynı işi yapmaya olanak sağlar. Çünkü zaman ve alana bağlı olarak değişen bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve depolanması, saklanması veya analiz edilmesi yalnız insan emeğiyle çok uzun süre almaktadır.

CBS, kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı sağlar. İstenilen bilgiler daha kısa zamanda, doğru ve hızlı şekilde üretir. Bilgi karmaşası tutarsızlığını önler. Sorunların kısa sürede anlaşılmasına ve çöz ne yardımcı olur.

CBS’nin uygulanabilmesi için; bilgisayar donanımı, yazılımı ve bilgisayar uzmanlarının olması gerekir.

CBS’de kullanılan veriler şu kaynaklardan sağlanır:

  • Haritalar ve özel çizimler
  • Yer’in veya o mekânların havadan çekilmiş fotoğrafları
  • Uzaktan algılama (uydu) görüntüleri
  • İstatistikler ve yazılı (metin) bilgileri
  • Arazi çalışmaları ve uygulamaları .

CBS’nin kullandığı başlıca alanlar; ormancılık, tarım, sağlık, turizm, eğitim, çevre yönetimi, ulaşım ve planlaması, imar işleri ve mülki idare yönetimidir.

CBS’den yararlanmada temel amaç ülkelerin kalkınması için mevcut coğrafi bilgilerin tespit edilmesi ve ileriye dönük planların yapılmasıdır.

CBS’de Uzaktan Algılama Yöntemi

Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden biri olan uzaktan algılama teknolojisinden çok çeşitli bilgilerin elde edilmesi mümkündür. Örneğin; tarım bitkilerinin ekim alanlarının tespit edilmesi, o yıl ne kadar ürün alınacağının tahmin edilmesinin yanında meteorolojide hava tahminlerinin yapılması, verilerin paylaşılması, ilgililerin uyarılmasında, şehir planlamasında, haritaların yapımında, askeri çalışmalarda faydalanılır. Uzaktan algılama teknolojisinde zamanla değişen olguların tespit edilmesi kapsamında madde algılaması yapılır. Yeryüzündeki objelerin cinsi, miktarı ve dağılışı CBS ile en hızlı, en ucuz ve sağlıklı şekilde elde edilmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar