Ortak Payda : Bölge, Bölge Türleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

BÖLGE

Doğal, beşeri ve ekonomik özellikler bakımından kendi içinde benzerlik gösteren fakat çevresine göre farklılıklar gösteren alanlara denir.

Bölge sınırlarını oluştururken kullanılan unsurlar

Sabit unsurlar

 • İklim
 • Yerşekilleri
 • Su özellikleri
 • Doğal bitki örtüsü

Değişken unsurlar

 • Nüfus yoğunluğu
 • Yerleşme özellikleri
 • Ekonomik özellikler
 • Siyasi özellikler

Bölge sınırları değişir mi?

 • Doğal özelliklerine göre oluşturulan bölge sınırları kolay kolay değişmez.
 • Beşeri ve ekonomik özelliklerine göre oluşturulan bölge sınırları çok kısa sürede değişebilir.
 • Siyasi ve idari bölge sınırları kesin çizgilerle belirlendiğinden sınırları birbirinden tam olarak ayrılabilir.

Bölge sınırları çakışır mı?

 • Bölge sınırları kesin sınırlarla çoğu zaman çizilemez. Örneğin iklim bölgeleri kademeli bir geçiş gösterir.
 • Bölge sınırlarını kesin hatlarla birbirinden ayırmak zordur.
 • Bir bölgenin içerisinde başka bir bölge hatta birden fazla bölge bulunabilir. Örneğin, Akdeniz iklim bölgesi aynı zamanda maki bitki örtüsü bölgesi ve karstik arazi bölgesidir.

BÖLGE TÜRLERİ

Doğal (Fiziki) özelliklerine göre bölgeler

1) Yerşekillerine göre bölgeler

Engebeli bölgeler —> Kayalık Dağları, And Dağları, Himalaya Dağları bölgesi gibi.

Düz bölgeler —> Hollanda Ovası, Hindistan Ovası, Kuzey Avrupa Ovaları gibi.

2) İklim tipine göre bölgeler: Muson İklim Bölgesi, Çöl İklim bölgesi gibi.

3) Bitki örtüsüne göre bölgeler: Savan bölgesi, Maki bölgesi, Step bölgesi gibi.

4) Su özelliklerine göre bölgeler: Tuz Gölü Kapalı Havzası bölgesi gibi.

Beşeri Özelliklerine Göre bölgeler

1) Nüfus özelliklerine göre bölgeler:

Sık nüfuslu bölgeler —> Batı Avrupa, Muson Asyası, ABD’nin doğu—batı kıyıları gibi.

seyrek nüfuslu bölgeler —> Amazon Havzası, Sibirya, Kuzey Afrika gibi.

2) Siyasi ve askeri özelliklerine bölgeler: NATO, Avrupa Birliği, NAFTA gibi.

3) İdari bölgeler: Berlin, Ankara, Tokyo, Londra, Moskova, Pekin gibi.

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

1) Tarım bölgesi: Po Ovası, Nil Deltası, Çarşamba Ovası, Bafra Ovası gibi.

2) Maden bölgesi: Orta Doğu, Essen, Orta Asya, Güney Afrika, Zonguldak gibi.

3) Sanayi bölgesi: İzmit, Batı Avrupa, Japonya, Adana, İzmir gibi.

4) Turizm bölgesi: Kış turizmi bölgeleri, kaplıca turizmi bölgeleri gibi.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar