Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

JEOLOJİK ZAMANLAR

İLK ZAMAN (4,5 Milyar)

 • Kıtaların çekirdek kısmını oluşturan en eski kıvrımlar oluşmuştur.
 • İlk canlılar (alg) ortaya çıkmıştır.1. ZAMAN PALEOZOİK (370 Milyon)

 • Yeryüzünde tek bir kıta pangea vardır.
 • Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağları oluşmuştur.
 • Şiddetli kıvrımlar oluşmuştur.
 • Dev bitki türleri oluşmuştur.
 • Taş kömürü yatakları oluşmuştur.

ZAMAN MEZOZOİK (170 Milyon)

 • Yer kabuğu kırılarak ayrı kıtalara bölünmeye başlamıştır.
 • Tortulaşma ve birikmeler büyük oranda oluşmuştur.
 • Kuzey Atlantik açılmış, Antartika, Avustralya kara kütlesi ile Hindistan Gondwana kıtasından ayrılmıştır.
 • Güney Amerika kıtası ile Afrika kıtası birbirinden ayrılmaya başlamıştır.
 • Dinozorlar bu devirde ortaya çıkmıştır.
 • Dönemin sonuna doğru kara ve denizlerin dağılışı bugünkü görünümünü kazanmıştır.
 • Alp kıvrımının hazırlık dönemidir.

3. ZAMAN (80 milyon yıl)

 • Kıtaların birbirinden ayrılması hızlanmıştır.
 • Antartika Avustralya’dan uzaklaşmıştır.
 • Alp kıvrımları oluşmuştur.
 • Atlas ve Hint Okyanusu oluşmuştur.
 • Bugünkü bitki ve hayvan türleri ana hatları ile ortaya çıkmıştır.
 • Linyit, tuz, bor yatakları oluşmuştur.

4. ZAMAN (2,5 milyon yıl)

 • KYK’da şiddetli soğuma ile birlikte Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada gibi kıtalar buzullar altında kalmıştır.
 • Sıcaklıklar artarak bugünkü iklim şartları ortaya çıkmaya başlamıştır.
 • Deniz seviyesi alçalmıştır.
 • Egeid karası çökerek Ege Denizi meydana gelmiştir.
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur.
 • İlk insan ortaya çıkmıştır.
 • Deniz seviyesi bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi