Hücre Organelleri ve Görevleri 7.Sınıf Fen

Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Sitoplazmada yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yapılara organel adı verilir. Her organelin kendine özgü görevi vardır.

Organeller ve Görevleri

Ribozom

 • Bütün hücrelerde bulunan en küçük organeldir.
 • Protein üretiminde (sentezlenmesinde) görevlidir.
 • Genç hücrelerde daha çok bulunur.

Endoplazmik Retikulum

 • Hücre zarını çekirdeğe bağlayan kanallardan meydana gelir.
 • Sitoplazma içinde maddelerin taşınmasını ve iletilmesini sağlar.

Koful

 • Hücre içinde atık madde, besin ve su depolayan organeldir.
 • Koful, genellikle bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde ise küçük ve çok sayıda bulunur. Bitki hücresi yaşlandıkça koful büyür.

Mitokondri

 • Hücre için gerekli olan enerjiyi üretir.
 • Hücrelerin enerji ihtiyacına göre hücredeki sayısı değişebilir. Örneğin enerji ihtiyacının fazla olduğu kas, sinir ve karaciğer hücrelerinde mitokondri sayısı diğer hücrelere göre daha fazladır.

Golgi cisimciği

 • Hücre içinde salgı üretilmesi ve paketlenmesinde görevlidir.
 • Golgi cisimciği özellikle salgı yapan ter bezi hücrelerinde, tükürük bezi hücrelerinde, koku çıkaran bitki hücrelerinde diğer hücrelere göre daha fazla sayıda bulunur.

Lizozom

 • Hücre içinde sindirimde görevlidir.
 • Hücre içindeki büyük yapılı besinleri, yapısı bozulmuş ve yaşlanmış organelleri parçalar.
 • Lizozom organeli hücre savunmasında da görev alır. Özellikle hücreye giren bakteri, virüs ve toksit (zehirli) maddeleri etkisiz hâle getiren akyuvar hücrelerinde bu organeller çok sayıda bulunur.

Sentrozom

 • Hayvan hücrelerinde bulunur, bitki hücrelerinde bulunmaz.
 • Hayvan hücrelerinde, hücre bölünmesinde görevlidir.

Kloroplast

 • Bitki hücrelerinde bulunur, hayvan hücrelerinde bulunmaz.
 • Işık enerjisini kullanarak fotosentez yapar. Fotosentez, kloroplast bulunduran canlının, ışık enerjisini kullanarak besin ve oksijen üretmesidir.

BUNLARI ÖĞRENMEDEN GEÇMEYELİM

 • Bitki hücrelerinde kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç çeşit plastid vardır.
 • Kloroplast bitkilere yeşil renk verir. Bitkinin fotosentez yapmasını sağlar.
 • Kromoplast bitkilere sarı, turuncu ve kırmızı renkleri verir. Bitkilerin kök, çiçek, meyve ve tohum gibi yapılarında bulunur.
 • Lökoplast renksizdir. Bitkilerin ışık görmeyen kök, tohum ve yumru gibi kısımlarında bulunur. Bitkide nişasta, yağ ve protein depolar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar