Virgül (,) Kullanıldığı Yerler 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

Virgül (,)

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

 • Jestler, mimikler, ses tonu, vurgulama ve tonlama konuşmanın fiziksel dokusunu oluşturur.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: • Fincanlarımızı aldık, mutfaktan çıktık.

Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur:

 • Empati, insanlarla ilişkilerimizde başarıyı belirleyen ve sosyal ilişkilerimizi yönlendiren bir etmendir.

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:

 • Yunus Emre’nin, Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsünün, yaşamı ve kişiliği üzerine pek az şey bilinir.

Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

 • Kopar sonbahar tellerinden / Derinden, derinden, derinden

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur:

 • Dürüstlükten asla vazgeçmemelisin, dedi.

Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:

 • —Kitaplarımı yarın getirecekmiş, dedi.

Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

 • Hayri Efendi son kâğıdı verirken müsteşarına,
 • —Kitapçının parası gönderildi mi, diye sordu.

Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette” gibi kelimelerden sonra konur:

 • Tamam, en kısa zamanda sizi arayacağım.

Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır: • Genç, avukata bazı sorular sordu.

Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

 • Canım Arkadaşım,

Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

 • Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anılar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1998.

Unutmayalım

 • Metin içinde ve, veya, yahut, ya ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz.
 • Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz.
 • Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz.
 • Şart ekinden sonra virgül konmaz.
 • İkilemelerin arasında virgül konmaz.

Örnek Soru:

Yorucu, sıkıcı, bunaltıcı bir gün geçirdim.

Bu cümlede virgülün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında kullanılmıştır.
B) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılmıştır.
C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.
D) Ara söz veya ara cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi