Gerektirme ve Çift Gerektirme 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Dersler, Mantık, Matematik

p ⇒ q önermesinin doğruluk değeri 1 olduğunda, bu bileşik önermeye gerektirme adı verilir.

Örnek:
p: “-66 > 32 dir.”
q: “52 < -25 tir.”
verilen önermelere göre p ⇒ q koşullu önermesini yazıp bu önermenin bir gerektirme olduğunu gösterelim.
Çözüm: “-66 > 32 ise 52 < -25 tir.”
p ≡ 0 ve q ≡ 0 olduğundan,
p ⇒ q ≡ 0 ⇒ 0 ≡ 1 dir.
Böylece p ⇒ q koşullu önermesinin bir gerektirme olduğu görülür.

Örnek: “Cansu İstanbul’da ise Cansu Türkiye’dedir.” koşullu önermesi bir gerektirmedir.

p ⇔ q önermesinin doğruluk değeri 1 olduğunda, bu bileşik önermeye çift gerektirme adı verilir.

Örnek: “Bir üçgen eşkenar üçgendir ancak ve ancak üçgenin iç açıları eşitse.” bileşik önermesi bir çift gerektirmedir.

Açık Önermeler konusuna devam etmek için bağlantıya tıklayın.] }

Örnek: yukarıda verilen önermelere göre p ise q koşullu şartlı önermesinin gerektirme olup olmadığını bulalım.
Çözüm: Hem p hem de q önermesi yanlış önerme olduğundan 0 ise 0 koşullu önermesi bire denktir. Bu koşullu önerme gerektirmedir.
Örnek: "Cansu İstanbul'da ise Cansu Türkiye'dedir." koşullu önermesi bir gerektirmedir.
p ancak ve ancek q önermesinin doğruluk değeri 1 olduğunda, bu bileşik önermeye çift yönlü gerektirme adı verilir.
"Bir üçgen eşkenar üçgendir ancak ve ancak üçgenin iç açıları eşitse." bileşik önermesi bir çift gerektirmedir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar