Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Cümlede Anlam, Türkçe

Öznel Anlatım

Doğruluğu ya da yanlışlığı ispat edilemeyen, kişisel görüş ifade eden cümlelerdir.

Örnek:  • Mevsimlerin ve yağmurun dilini çocuklardan sonra en iyi şairler bilir.
  • İnsanın yaşadığı hayatı değiştirme isteği onu resim, heykel, şiir gibi alanlara itmektedir.

Nesnel Anlatım

Doğruluğu ya da yanlışlığı ispat edilebilen, kişisel görüş içermeyen cümlelerdir.

Örnek:

  • Dünyadaki tatlı su kaynağının beşte biri Amazon Havzası’nda bulunur.
  • Kütüphanelerin tarihteki ilk örneklerini Mısır ve Mezapotamya’da ki kil tabletler oluşturur.

Aşağıdaki cümlelerden nesnel anlatım özelliğine sahip olanların başına (N), öznel anlatım özelliğine sahip olanların başına “Ö” yazılmıştır. İnceleyiniz.

(N) Yaşar Kemal’in eseri olan “İnce Memed“ yaklaşık kırk dile çevrilerek yayımlandı.
(N) Yaşar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk yazardır.
(Ö) Yaşar Kemal’in “Bebek” adlı öyküsünü sevmeyen yoktur.
(N) Bağlama ya da saz, Türk halk müziğinde kullanılan telli bir çalgı türüdür.
(Ö) Bağlama, duyguların aktarılmasında en etkili çalgı türüdür.
(N) Bağlama; tekne, göğüs ve sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşur.
(N) Sonbahar; yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir.
(Ö) Sonbahar, tüm insanlar için hüznün sembolü olmuştur.
(N) Yolculuk yapmayı çok severim, dedi.
(N) Üç ay sonra Sinop’a yerleşeceğiz.

Örnek Sorular

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi cümlesi öznel bir anlam taşır?

A) Halide Edip Adıvar’ın bazı romanları sinemaya uyarlanmıştır.
B) Bu filmin etkileyici olmadığını kim söyleyebilir?
C) Benjamin Franklin “Asla savaşın iyisi, barışın da kötüsü olmaz.” der.
D) Türk kahvesinin sağlığa faydalı olduğu söyleniyor.


Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel anlam taşımaktadır?A) İnsanlara eşit mesafede olmalıdır bir yönetici.
B) Baharat Yolu, eski çağlarda Uzakdoğu’yu Batı’ya bağlayan ticaret yollarından biriydi.
C) Buraya gelip de burayı beğenmeyecek insan yoktur yeryüzünde.
D) Okullar, eğitimi keyifli hâle getiren kurumlardır.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüş söz konusudur?
A) Herkesi kendine hayran bırakan bir sporcudur.
B) Okula gidebilmek için her sabah 0630’da servise biniyor.
C) Kendine üç kazak almış mağazadan.
D) Üniversite yerleştirmeleri temmuz ayında yapılacaktır.


1. Önemli olan insanın kendini iyi ifade edebilmesidir.
2. Tarihî yapılar, restore edilmeye başlandı.
3. Başladığı her işi mükemmel bir şekilde tamamlardı.
4. Safranbolu, Karabük ilinin bir ilçesidir.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel görüş söz konusudur?

A) 1-2    B) 1-3     C) 2-3    D) 2-4

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi