Ünlem işareti (!) Kullanıldığı Yerler 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

Ünlem işareti (!)

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur:
Ay! Elime iğne battı.

Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. (Atatürk)Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:
Üstün başarıları (!) sayesinde bu ödülü almış.

Örnek Soru:

Aslı’nın ne kadar düzenli (!) biri olduğunu çalışma masasından anlayabilirsiniz.

Bu cümledeki ünlem işaretinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle ya da ibarelerin sonuna konur.
B) Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak istenen sözden sonra kullanılır.
C) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.
D) Bilinmeyen, şüpheyle karşılanan durumları belirtmek için kullanılır.


Aşağıdakilerin hangisinde ünlem (!) cümleye “alay, kinaye” anlamı katmıştır?

A) Çok temiz (!) olduğu, evdeki ağır kokudan belli.
B) Dur yolcu! Nereye böyle?
C) Yazık sana!
D)Kesin şu gürültüyü!

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi