Kurallı ve Anlamlı Cümle Oluşturma 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Cümlede Anlam, Türkçe

CÜMLE OLUŞTURMA

Bir duyguyu, düşünceyi ve isteği anlatmak amacıyla oluşturulan sözcük ya da söz grubuna “cümle“ denir. Karışık hâlde verilen sözcük ya da söz gruplarıyla cümle oluşturulurken anlamsal bütünlüğe ve dil bütünlüğüne dikkat etmek gerekir.Örnek: doğrudan – kazandırır – çoğu – kez – zaman – düşüncelerimizi – söylemek

Cümlenin Kurallı Hâli: Düşüncelerinizi doğrudan söylemek, çoğu kez zaman kazandırır.

Örnek Sorular:

1. için
2. öteki
3. bilmediğimi
4. bildiğim
5. ben
6. akıllıyım
7. insanlardan

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olmalıdır?

A) 5—3—4—1—2—7—6
B) 6—2—7—3—4—1—5
C) 3—4—1—6—2—7—5
D) 5—2—7—6—3—4—1


Gizem: Bir gencin hata yapmasını önlersen

Gizem’in cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle diğerlerinden farklı bir anlam kazanır?A) ona iyilik yapmış olursun.
B) onun gelişmesini önlersin.
C) başarılı olmasına yardım edersin.
D) onu doğru yönlendirmiş olursun.


 

1. zannetmemiz
2. düşmanıdır
3. bildiğimizi
4. öğrenmemizin
5. en büyük

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?

A) zannetmemiz
B) bildiğimizi
C) en büyük
D) öğrenmemizin

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi