Anlatıcı Türleri 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Paragraf, Türkçe

EDEBî METİNLERDE ANLATICI TÜRLERİ

Birinci Kişi Ağzından Anlatım

  • Birinci kişi ağzından anlatımda, anlatıcı olayın içinde yer alır.
  • “Ben”, “biz” zamirleri ya da birinci tekil şahıs, birinci çoğul şahıs ekleri kullanılır.

Örnek: Bir gün oğlumla pazarda geziyor, alışveriş yapıyorduk. Bir süre sonra oğlum, benim yanımdan ayrıldı. Tekrar yanıma geldiğinde gözleri dolu
doluydu.

Üçüncü Kişi Ağzından Anlatım  • Üçüncü kişi ağzından anlatımda, anlatıcı olayın içinde değildir, olayları dışarıdan gözlemleyerek aktarır.
  • Üçüncü tekil şahıs, üçüncü çoğul şahıs ekleri kullanılır:

Örnek: Cuma günü okuldan gelirken hafta sonunun farklı olacağını söyledi kendine. Ödevlerini tamamlayacak, derslerine iyi hazırlanacaktı.

Soru:

1. Devrik cümleler kullanılmıştır.
2. Anlatım birinci kişi ağzıyla gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki metinlerden hangisinde numaralanmış cümlelerde verilen iki özellik bir arada kullanılmıştır?

A) Dayımın kaymakamlık yaptığı 0 küçük kasabayı daha önce görmemiştim. Annemle trene binip yola koyulduk. Yolculuk neredeyse on saat sürmüştü.
B) Kadın fırından bir ekmek aldıktan sonra başladı yokuşu tırmanmaya. Bir kız çocuğu, yarı yolda eteklerine sarıldı kadının.
C) Uyandım birdenbire. Kafamı kaldırarak baktım saatime. Gecenin on bir buçuğunda fırladım sokağa.
D) Su kenarında ılık bir akşam başlamıştı. Kavakların tepesinden kuş sesleri geliyordu. Çayın etrafındaki insanlar piknik yapıyordu.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi