Noktalama İşaretleri 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere virgül getirilemez?

A) Yaklaşık 10( )000 kişilik seyirci grubu maçı izledi.
B) Çocuklar( ) okul bahçesinin dışına kesinlikle çıkmayın.
C) Olur( ) toplantıdan önce dışarıda bir yemek yiyelim.
D) Öğleye doğru hava kapandı( ) hafif bir yağmur başladı.

Çözüm: ”B” seçeneğinde ünlem bildiren ifadeden sonra, “C” seçeneğinde “kabul” bildiren ifadeden sonra, “D” seçeneğinde sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılabilir. Ancak “A” seçeneğinde sayı basamaklarını belirtmek için nokta kullanılmalıdır.
Doğru cevap “A” seçeneğidir.

Örnek Soru

İstanbul’un caddeleri( ) meydanları( ) sokakları tarih kokar( ) her köşesinde bir başka güzellik saklıdır.  Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Galata Kulesi, Mısır Çarsısı(  )

Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (,) (;) (.) (.)       B) (;) (,) (;) (…)       C) (,) (,) (;) (…)     D) (,) (,) (;) (.)

Çözüm: Metinde geçen “caddeleri, meydanları, sokakları” sözcükleri eş görevli oldukları için bunların arasında virgül kullanılmalıdır. “Kokar” sözcüğünden sonra cümle bittiği ve yay ayraçtan sonra küçük harf bulunduğu için üçüncü yay ayraçta noktalı virgül, metnin son cümlesi anlatım olarak tamamlanmadığı için sonraki yay ayraçta üç nokta kullanılmalıdır. Doğru cevap “C” seçeneğidir.

Örnek Soru

Aşağıda kısa çizginin işlevleriyle ilgili bazı örnekler sıralanmıştır:

I. böl – ge – miz, iz – le – yi – ci, ba – lık – çı
II. Tartışma sırasında – sen de gördün – kırıcı bir söz söylemedim.
III. tut-, anla-, pişir-, engelle—

Bu örneklerden hareketle kısa çizginin işlevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sözcüklerin kök, gövde ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
B) Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.
C) Sözcükleri hecelerine ayırmak için kullanılır.
D) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.Çözüm: I. örnekte kısa çizgi “sözcükleri hecelerine ayırmak için”; II. örnekte cümledeki ara cümleyi ayırmak için; III. örnekte “fiil kök ve gövdelerini göstermek için” kullanılmıştır. Bu nedenle doğru cevap “A” seçeneğidir.

Örnek Soru

I. Uzunca bir süredir şiir (Gençliğimde birkaç satır yazmıştım.) yazmıyorum.
II. Bilgisayardan iyi anladığın (!) bir dosyayı kopyalayamamandan belli.
III. Mehmet (ilkokuldaki en iyi arkadaşım) müzik konusunda çok yetenekliydi,
IV, Bir aylık çalışmayla (?) sınavdan çok iyi puan aldığını söylüyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yay ayraç yanlış kullanılmıştır?

A) I    B) II    C) III    D) IVÇözüm: Yay ayraç I. cümlede anlamı tamamlayan fakat cümlenin dışında kalan bilgiyi aktarmak için, II. cümlede alay ve küçümseme anlamı katmak üzere kullanılan ünlem işaretini belirtmek için, IV. cümlede bir bilginin şüpheyle karşılandığını göstermek üzere kullanılan soru işaretini belirtmek için kullanılmıştır. Ancak III. cümlede yay ayraç yanlış kullanılmıştır. Çünkü ara sözlerin başında ve sonunda kısa çizgi ya da virgül kullanılır. Doğru cevap “C” seçeneğidir.

Örnek Soru

I. Askerde tanıştığım Muğla’lı bir arkadaş bana bu saati hediye etmişti.
II. Güzelliğin o par’etmez. / Bu bendeki aşk olmasa.
III. Görevi nedeniyle gittiği Paris’ten yıllar sonra dönmüştü.
IV. ODTÜ’de antika arabaların sergilendiği müzeyi de gezmiştik.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A) I    B)II    C) III     D) IV

Çözüm: II. cümlede virgül, bir sesin ölçü gereği düştüğünü göstermek için; III. cümlede özel ada getirilen çekim ekini ayırmak için; IV. cümlede kısaltmaya getirilen eki ayırmak için kullanılmıştır. Bu kullanımlar doğrudur ancak I. cümlede özel ada getirilen yapım eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Özel adlara getirilen yapım ve çoğul ekleri kesme işaretiyle ayrılmayacağı için I. cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır. Doğru cevap “A” seçeneğidir,

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi