Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Paragraf, TürkçeSoru: Daha nisan ayına girmeden ağaçlar çiçek açtı. Baharın böyle erkenden gelmesi aslında hiç iyi değil. Havalar ısınmış gibi görünüyor, sonra bir yağmur, bir soğuk bütün ağaçları mahvediyor. Kısacası baharın erken gelmesi, ağaçların meyve vermesini de engelliyor. İnsanlar da etkileniyor erken gelen bahardan. Kışlık kıyafetleri atıveriyor üstünden bahar geldi diye. Sonra da üşütüp hasta oluyor, yatak döşek yatıyor.
Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Baharın erken gelişinden
B) Baharın güzelliklerinden
C) Mevsimlerin düzeninin bozulmasından
D) İnsanların aceleci davranmasından

Soru: Yeni nesil tarafından eserleri pek bilinmeyen Mehmet Akif'in eserlerinin anlaşılması oldukça güçtür. Zira onun şiirleri eski sözcükler ve tamlamalarla doludur. Şiirlerini okuyup anlayabilmek için sözlüğe ihtiyaç vardır. Buna karşın onun şiirleri hem söyleyiş gücü hem de dönemin sosyal ve siyasi olaylarını yansıtmasıyla büyük önem taşır. Onun kadar gerçekçi bir yaklaşımla böyle şiirler ortaya çıkarabilen şair pek azdır.
Bu metinden "Mehmet Akif" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Anlaşılması güç şiirleri nedeniyle kendi döneminde pek tanınmamıştır.
B) Şiirlerinde, anlamı bilinmeyen kelimelere sıkça yer vermiştir.
C) Yaşadığı dönemin şartlarını şiirlerinde sağlam bir dille yansıtmıştır.
D) Şiirlerinde hayalci değil gerçekçi bir tavır ortaya koymuştur.

Soru: Edebiyata ilgim küçük yaşlarda başladı. Babamın aldığı edebiyat dergileri bunda çok etkili olmuştu. O yaşlarda okuduğum hikâyeler ise beni yazmaya itti. İlk zamanlar yazdığım metinler, oldukça basitti. Liseye başladıktan sonra edebiyat öğretmenimin teşvikiyle kendimi yazmaya adadım. Üniversite yıllarımda çalıştığım dergiler, beni dil ve anlatım bakımından oldukça geliştirdi. Bugün meslekteki başarımı edebî dergilere borçlu olduğumdan, yazdıklarımı önce bu dergilerde yayımlıyorum.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Edebiyata ilgi duymanızı sağlayan şey nedir?
B) Genellikle hangi türde yazılar yazıyorsunuz?
C) Edebî dergilerde çalışmanızın size nasıl bir katkısı oldu?
D) Yazdıklarınızı öncelikle dergilerde yayımlamanızın sebebi nedir?

Soru: Yazar, toplumun aksayan yönlerini eleştirel bir gözle yansıtan kişidir. İnsanların sürekli yaşadığı fakat dile getiremediği sıkıntılara yazarlar sözcülük yapar. Victor Hugo da "Notre Dame'ın Kamburu" adlı romanında krallık döneminin karanlık günlerini yansıtarak sözcülük yapmıştır. Necati Cumali'nin "Acı Tütün"ü de aynı bakışın bir başka biçimidir. Demek ki tüm dünyada yazarlar, toplumsal sorunlardan beslenerek eser vermektedir.
Bu metnin anlatımında yararlanılan düşünceyi geliştirme yolları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Tanımlama - Örnekleme
B) Tanık Gösterme - Örnekleme
C) Tanımlama -Tanık Gösterme
D) Tanık Gösterme - Karşılaştırma


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar