Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “telaş ve heyecana düşürmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Yaşadığımız son olay kardeşimin de kulağına küpe olmuştu.
B) Kaymakam gelecek diye bütün köyü ayağa kaldırmışlardı.
C) Yaşlı adam, bu tutumuyla yangına körükle gidiyordu.
D) İnsanoğlu doğaya zarar vererek bindiği dalı kesiyor.

Soru: Aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğrudan öğüt vermektedir?
A) Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
B) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
C) Ak koyunun kara kuzusu da olur.
D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

Soru: Gökçe’nin cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Olaylara iyimser yaklaşması onu diğerlerinden farklı kılıyordu.
B) Annem her şeyi abarttığı için bu durumu ona söylemedik.
C) Hepimiz bir çözüm üretmek için olağanüstü çaba harcıyorduk.
D) Rakiplerini küçümseyip önemsiz görürsen yarışmayı kazanamazsın.

Soru:
Hepimiz kulak kesilip babamı dinledik.
Ahmet Bey, dizginleri ele alınca şirketimiz kurtuldu.
Gazetelerde dişe dokunur bir haber yoktu.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili deyimlerden birinin anlamı değildir?
A) Hoşa gitmeyen, zararlı
B) Büyük bir dikkatle dinlemek
C) Yönetimi eline geçirmek
D) Belirtilmeye değer, önemli

Soru: İnsan, yapacağı her İşi iyice düşünerek yapmalıdır. Zira üzerinde yeterince düşünülmeden girişilen işlerin olumsuz sonuçlarına da kişi yine kendisi katlanacaktır. Düşüncesiz davranarak en büyük zararı kendisine vermiş olur. Yaptığı düşüncesizlikten pişman olsa da kâr etmez, ortaya çıkan olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda kalır.
Bu metinde anlatılmak isteneni veren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aş taşınca kepçeye paha olmaz
B) Dağ başından duman eksik olmaz.
C) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
D) Akacak kan damarda durmaz.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar