“de”, “ki” ve ”mi” Yazım Kuralları 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

“-DE/DE”, “-Kİ/Kİ”, Mİ”NİN YAZIMI

Bağlaç Olan da/de’nin Yazılışı

Bağlaç olan “da/de” ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.

Not: Ayrı yazılan da/de hiçbir zaman ta/te biçiminde yazılmaz.  • örnek: Zeynep de okumuş bu kitabı.

Bulunma Eki Olan -da/-de/-ta/-te’nin Yazılışı

Bulunma durumu eki “—de” sözcüğe bitişik yazılır. Kendisinden önceki ünsüze göre “—te/ta“ şeklinde kullanılabilir. Özel isimlere getirildiğinde kesme işaretiyle ayrılır:
Konuyu bu kitapta anlattım.

Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı

Bağlaç olan “ki” ayrı yazılır. “Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki, illaki” gibi bağlaçlar kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır:
Sen ki yıllar önce beni bırakıp gittin.

Ek Olan “-ki”nin Yazılışı

Ek olan “—ki” kelimeye bitişik yazılır:
Sokaktaki adam seni sordu.

Soru Eki Olan “mi”nin Yazılışı

Bu ek gelenekselleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumuna uyar. Soru ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır:

Beni anlıyor musunuz?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ki”nin yazımı doğrudur?

A) Beni yanılttın oysaki sana çok güveniyordum.
B) Bilki zamanla her şey yoluna girecek.
C) Madem ki bana inanmıyorsun, annemle konuş.
D) Sesini duymadımki sana cevap vereyim.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?A) İpek’te olaylara tarafsız yaklaşmaya çalışır.
B) Sivas’ta kışlar her zaman sert geçermiş.
C) Gönderdiğin hediyeler içinde sana çok teşekkür ederim.
D) Bu aralar bizim evdede hareketli zamanlar yaşanıyor.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi