Yüzde Problemleri 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Denklem ve Eşitsizlikler, Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar, Matematik, Problemler

Yüzde KavramıYüzde Problemleri Soru Çözümleri

Yüzde Problemleri Hocalara Geldik

Yüzde Nedir: Paydası 100 ile ifade edilen bir oran yüzde olarak adlandırılır. 25/100 kesri 0,25 veya yüzde 25 demektir. % a ifadesi yüzde a olarak okunur ve % a = a/100 dür. Bir x sayısının % a sı x. a/100 = x.a/100 dür.
Bilgi: Yüzde problemlerini çözerken problemin durumuna göre, ifadenin tamamı 100x veya 100 alınabilir. Bu durum problemin çözümünde kolaylık sağlar.

Örnek: Bir ilimizde ilköğretim okullarının tüm okullar içindeki payı 2010 yılında % 5, 2015 yılında ise % 17,5 tur. Bu ilde 2010 - 2015 yılları arasında açılan 100 okulun 30 u ilköğretim okuludur. Buna göre, bu ilde 2010 yılında kaç ilköğretim okulu vardır?

Örnek: Bir sınıftaki öğrencilerin % 80 i matematik dersinden yıl sonunda geçmiş, bütünlemeye kalanların ise % 15 i bu dersten geçmiştir. Buna göre, sınıfın yüzde kaçı matematik dersinden geçmiştir?

Çözüm: Sınıftaki öğrenci sayısı 100 olsun. 100 öğrencinin % 80 i yani 80 öğrenci yıl sonu matematikten geçmiştir. 100 - 80 = 20 öğrenci bütünlemeye kalmıştır. 20 öğrencinin % 15 i olan 3 öğrenci bütünlemede geçmiştir. Buna göre, 100 öğrencinin 80 + 3 = 83 ü, diğer bir ifadeyle % 83 ü matematik dersinden geçmiştir.

Örnek: Can matematik dersinin 1. sınavında 75 almıştır. 2. sınav notu 1. sınava göre % 20 azalmış, 3. sınav notu ise 2. sınav notuna göre % 50 artmıştır. Buna göre, Can'ın 3. sınav notu kaçtır?
Çözüm: 2. sınav notu 1. sınava göre % 20 azalmış ise, 2. sınav notu 1. sınav notunun % 20 eksiğidir. Buradan, 2. sınav notu 75-75.20/100=75-15=60 olur. 3. sınav notu ise 2. sınav notuna göre % 50 artmış ise, 3. sınav notu 2. sınav notunun % 50 fazlasıdır. Buradan, 3. sınav notu 60+60.50/100=60+30=90 olur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi